Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Alan Sor

Alan Seçim Aracı (?) ile seçilen alana ait bilgileri raporlar. Değerler proje ve 2. projeksiyonda raporlanabilir.

Kısayol tuşu Ctrl+A 'dır