Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Cephe Yaz

Cephe Yaz işlemi gösterilen cephelerin uzunluk değerinin yazılması işlemidir.

  • No labels