Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Geocoding

Geocoding araması ile online geocode sağlayıcı servislerden(Google, GeoNames) konumsal arama yapılabilir.