Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Grid

Grid özellikle Çizim Şablonları için hazırlanmış bir Akıllı Objedir. Verilen parametreler göre otomatik olarak Çerçeve, Kenar Yazıları ve Gridleri oluşturur. Gridler, kenar çizgileri, yazılar dinamik olarak üretilirler. Gridin herhangi bir yeri tıklanınca düzenme penceresi açılır, parametreler değiştirilebilir.

Grid tek parça olmakla birlikte parçaları ayrı ayrı yakalanabilir. Bir gride koordinat yazdırmak isterseniz Etkileşimli Etiket aracı/Grid ile grid koordinatlarını Uygulama Noktası Yakala açık iken yakalayabilirsiniz. Yani herhangi bir sembolü yakalamaktan farklı değildir.