Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kartezyen Dizi

Kartezyen Dizi işlemi Obje Seçim Aracı (?) ile seçilen objeleri yatay ve dikey yönde çoğaltır.

Objeler sağa ve yukarı verilen sayı ve aralıkta çoğaltılırlar. Sadece sağa tek satır isteniyor ise Yukarı Satır sayısı; 1 verilmelidir. Benzer şekilde tek kolon isteniyorsa kolon sayısı 1 verilmelidir.