Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kes

Kes birbirini kesen çizgisel objelerin bazı bölümlerinin kesilmesi(kısmen silinmesi) amacıyla kullanılır.

 • Önce 'Kesen' sonra da 'Kesilecek Objeler' Obje Seçim Aracı (?) ile seçilirler. 
 • Kesen ve kesilen objeler aynı olabilirler. Bu şekilde kavşak gibi yapıları tek aşamada oluşturabilirsiniz.
 • Gösterilen obje kesilir. Tek tek ya da toplu olarak düzenleme mümkündür. Toplu olarak seçmek için çizgiyi kesenler seçeneğini kullanmanız gerekiyor.
 • Kes sonucu iki parçaya ayrılan objeler iki ayrı obje haline getirilirler.
 • Kesilen daireler Yay (?) haline gelirler.
 • Kesilen yumuşatılmış eğriler çoklu doğruya dönüşürler.
 • Kesilen Spiraller/Klotoidler
  • Baştan kesilirler ise OWE Klotoidi haline gelirler
  • Sondan kesilenlerin R değeri değiştirilir.

Örnekler

Soldaki örnek toplu kestir, sağ tarafta kalan çizgiler Obje Seçim Aracı/Çizgiyi Kesenler ile kesilir ve sağ taraftaki görüntü elde edilir. Bu işlem tek tek de yapılabilir(Sağ üstteki örnek).

Sağ alttaki örnek ise; kesenler ile kesilenlerin aynı olma durumuna bir örnektir. Burada yer alan tüm objeleri seç ve sonra tek tek ya da kesenler yöntemi le kavşak içine gelen kısımları kes ile elde edilmiştir. Arada kalan parçalar yaydır. 

,