Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Komut Ara

Komut Ara ile proje süreçlerinde kullanılacak komutlara arama satırı üzerinden ulaşılabilir ve bu komutlar Ara penceresi içerisinden çalıştırılabilirler.Örneğin Komut Ara seçeneği seçiliiken arama kısmana Seçilen objeleri Kaydet yazılarak ilgili komutun çalıştırılması sağlanabilir.


  • No labels