Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Koordinat Yaz

Koordinat Yaz, seçilen obje kırıklıklarının nokta ya da obje üzerinde alınan herhangi bir noktanın koordinat değerlerini yazar.

  • No labels