Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mimar

Mimar, operatörler yardımı ile iş akışları oluşturma, yönetme ve düzenlemede kullanılan bir uygulamadır. İş akışları ile kendi işlemlerinizi tasarlayabilir, tek bir adımda sonuç çıktıları elde edebilirsiniz.

'Netcad Mimar', her türlü mekansal ve mekansal olmayan veriyi kullanarak, hazır operatörler yardımıyla  ard arda oluşturulan iş akışları sonucunda, konumsal analiz ve sentez modellerinin kolaylıkla oluşturulabildiği model tasarımcısıdır.

GIS, CAD ve raster katmanlar aynı anda, aynı model içerisinde çok farklı konumsal analizler için girdi olarak kullanılabilirler.

- Noktasal etki ve etkilenme analizleri
- Topografik, hidrotopografik, çevresel analizler
- Demografik, ekonomik ve sosyal analiz sonuçlarının mekânsal yansımaları
- Proje katmanlarının farklı analiz yöntemleri ile bir arada değerlendirilmesi sonucu ileri seviye konumsal analizler
- Kentsel ve kırsal fonksiyon alanları için en uygun yer seçimleri
- Heyelan, çığ, taşkın, deprem ve benzeri tehlike risk analizleri
- Kentsel dönüşüm analizleri ..vb..

Netcad Mimar ile modellenerek gerçekleştirilebilir.

 

İş Akışı

İşlemAçıklama
ÇalıştırOluşturulan iş akışını çalıştırır. İş Akışları Mimar açılmadan da çalıştırılabilir. (?)
ÖzelliklerOluşturulan iş akışında bulunan değişkenler pencere olarak açılır ve değiştirilebilir. İş akışı çalıştırılırken sorulması gereken değişkenler listelenecektir.
Gruplandır/Grup ÇözOperatörleri gruplar.
Seçilen Operatörleri KilitleAynı Cins Operatörlerin tek seferde parametrelerinin değiştirilebilmesini sağlar.eğer kilitli bir operatör seçilirse Kilit Çöz seçeneği çıkar.
Operatör Ağacını Yeniden YükleOluşturulan iş akışının Netcad kurulum dizini altına kaydedildikten sonra operatör olarak ağaç yapısına gelmesini sağlayan işlemdir. Özellikler / Görünüm Düzenle / Başlık ile bu dizin belirlenebilir.

Operatör Ekleme ve Operatörleri Bağlamak için ..

Bir operatör eklemek için

  • Ağaçtan Çift tıklamak
  • Ağaçtan sürükleyip bırakmak
  • Arama kutusundan operatörü arayıp enter yapmak
  • Bir operatörün girdi ya da çıktısında sağ-tuş yapmak ve uyumlu operatör ekle yi seçmek
  • Kopyalanan Operatörü/İş Akışını yapıştırmak

yeterlidir.

Operatörler daha sonra uyumlu çıktı , uyumlu girdiye sürükle bırak ile bağlanarak bir birine bağlanırlar. Eğer bağlayacağınız yer uygun ise Yeşil, Değil ise kırmızı olacaktır. Birden fazla girdi alabilen operatörlerde her girdinin tipi farklı olabilir. Bağlantı kurma aşamasında operatör otomatik olarak bütün bağlantıları gösterecektir.

Operatör Parametreleri

Her operatörün parametreleri vardır. Bu parametreler genel olarak tasarım safhasında operatöre çift tıklayarak açılır. Alternatif olarak sağ-tuş Düzenle de kullanılabilir. Bir iş akışı çalıştırıldığı zaman bütün parametreleri sorulacaktır. Bu çoğu zaman gereksiz ve de rahatsız edici bir durum oluşturabilir. Sorulacak parametreleri İş Akışı Özelliklerden seçebilirsiniz. Sorulmayanların değeri operatör içinde verilen değer varsayılacaktır.

İş Akışı - Özellikler

İş akışı çalıştırılmadan önce sorulması istenen değişkenlerin ve diğer ayarların düzenlendiği editördür. Editör üzerinde iş akışı değişkenleri Tasarım penceresine sürükle-bırak ile ekleyebilir, iş akışı çalıştırılırken sorulması istenen değişkenler düzenlenebilir.

Yeni Kategori ile operatörleri düzenlenecek üst kategori başlığı eklenebilmektedir.

Tümünü Sil, iş akışı operatörlerinin kullanıcı default gelen ya da kullanıcı tarafından oluşturulan düzenleme editöründeki tüm tasarımı siler.

Varsayılanları Yükle, default tanımda gelen iş akışı editör tasarımını geri yükler.

Oluşturulan iş akışını Netcad kurulum dizini altına kaydedip Operatör Ağacına Eklenebilsin seçeneği ile Mimar operatörleri altına yeni bir operatör olarak eklenebilir, Görünüm Düzenle ile operatöre ilişkin görünüm ayarları düzenlenebilir.

Değişkenleri Toplu Olarak Düzenle işlemi ile oluşturulan iş akışlarının operatör parametreleri editör üzerinden düzenlenebilir.

İş akışları çalıştırılabilir durumda değil ise Mimarın durum çubuğunda belirtilir. İş akışının sol taraftaki başlangıç operatörlerinin girdileri olmamalıdır.

Mimar iş akışını çalıştırdığı zaman minimize olur ve Mimarın çalıştığını belirten bir simge görünür. İş akışı mimar dışında çalıştığı zaman diğer Netcad komutlarından bir fark olmaz.


 Mimar modelleri: