Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Netcad çok farklı obje türlerini destekler. Klasik GIS yazılımlarından farklı olarak yay, spiral gibi mühendislikte mutlaka gereken türleri de destekler ve uzunluk, alan gibi hesapları tam yapar.

 

Noktasal Objeler

Nokta, sembol, blok noktasal objelerdir.

Çizgisel Objeler

Doğru, çoklu doğru, yay, spiral ve bütün alansal objeler çizgisel objelerdir.

Alansal Objeler

Kapalı çoklu doğru, daire, pafta, üçgen alansal objelerdir.