Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Paralel

Paralel işlemi çizgisel objelerin (?) paralelini oluşturur.

ÖzellikAçıklama
Çoklu Doğruları ParçalaÇoklu doğruların her bir parçasının paralelinin ayrı ayrı oluşturulabilmesini sağlar.
Tabakası AynıParalel objenin aktif tabaka yerine paraleli alınan objenin tabakasında oluşmasını sağlar.
Hattipi AynıParalel objenin aktif hattipi yerine paraleli alınan objenin hattipinde oluşmasını sağlar.
Kalınlığı AynıParalel objenin paraleli alınan objenin kalınlığında oluşması sağlanır.
Ters/DüzParalel objenin paralin alınanın ters yönünde oluşması sağlanır.
Köşeler YuvarlakParalel alma sonucu oluşan objenin köşeleri yuvarlatılacaktır.
Asıl Çizgiyi SilParalel alma işleminden sonra paraleli alınan obje silinecektir. Bu işlem paralel kaydırmaya denk düşer.

Paralel alınan çizgiler birbirini takip ediyor ise paralel çizgiler de birbirini takip edecek şekilde otomatik olarak düzeltilirler.

Bazı objelerin paraleli kendi cinsinden olamaz. Örneğin; yumuşatılmış eğrilerin paraleli matematiksel olarak yumuşatılmış eğri olamaz. Bu nedenle paralel obje çoklu doğruya çevrilir. Spiral objeleri için de benzer durum söz konusudur. Matematiksel olarak spirallerin paraleli spiral özelliği taşımaz. Bu nedenle spiraller de çoklu doğruya çevrilirler.

Pafta ve Kutu (?) objelerinin komşuları bu araç ile oluşturulabilir. Bir kenar göstermek yeterli olacaktır.