Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Paralele Dik Hat

Paralele Dik Hat, paralel iki doğru arasına doğrulara dik olacak şekilde kontrollü hat çizer.

  • Hatlardan Uzaklık; Paralel doğrularla çizilecek dik hattın arasındaki mesafedir.

  • Kenar Boyu; Çizilen dik hattın iki ucunda paralel doğrulara paralel dik hatta bitişik çizilecek hattın uzunluğudur.

  • Okların Boyu; Çizilen dik hattın iki ucundaki ok çizgilerinin uzunluğunu belirler.

  • Okların Eni; Çizilen dik hattın iki ucundaki ok çizgilerinin uç noktasının hatta olan dik mesafesidir.

  • 1. Uç Yukarıda; Kutu işaretli iken dik hattın solundaki ok çizgisi hattın üstünde, kutu boş iken hattın altında çizilecektir.

  • 2. Uç Yukarıda; Kutu işaretli iken dik hattın sağındaki ok çizgisi hattın üstünde, kutu boş iken hattın altında çizilecektir.

  • No labels