Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Uzat

 

Uzat; doğru, çoklu doğru, yay, daire, alan gibi objelerin birbirlerine uzatılması işlemidir. Her biri diğerine uzayabilir.

Uzama doğrudan diğer objeye ya da onun uzantısına olur. Örnekte; yeşil çizgiler uzayan kısımdır.

Uzama hattı olarak bir çoklu doğru seçildiğinde iki seçenek sunulur. Uzatılacak hat en yakın noktaya uzatılır ya da seçilen parçaya veya onun uzantısına uzatılır. Örnekte; kutu ile işaretli yerden seçilen uzama hattında eğer opsiyon işaretli ise mavi çizgi, değil ise yeşil çizgi uzatılan kısım olacaktır.