Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

CAD Katmanlar

CAD Katmanların Özellikleri

Katmanların ilk bölümü olan tabakalarda;
  • Tabaka Özelliklerinin bir kısmı (renk, açık/kapalı durumu ve kilitlilik durumu) görünür, diğer seçeneklere sağ-tuş özellikler ile ulaşabilirsiniz.
  • Yeni proje açıldığında "0" tabakası otomatik oluşmuş olarak gelecektir. 0 tabakasında bir şey yapmayınız. + ile yeni tabakalar açılır ve uygun bir renk atanır. İsterseniz değiştirebilirsiniz.

 

Tabaka özellikleri ile ilgili detaylı bilgi için (?)

Netcad 7.6 GIS

Katman Yöneticisi altında tabakaya ait renk, görünürlük, kilit, çıktı, katı tarama, balastro ve kalem kalınlıkları yönetilebilir. Bu seçenekler sayesinde tabaka özelliklerine daha hızlı ve kolay müdahale edilebilmektedir.

 Katman Yöneticisi

Tabaka Özellikleri penceresinde ard arda yeni tabaka oluşturmak için Adı satırı sonunda yer alan + butonu kullanılır.

Oluşturulan tabakaların özellikleri işlemden çıkmadan Adı satırı sonunda bulunan yön tuşları (< >) kullanılarak aynı anda belirlenebilmektedir.

Tabaka Filtreleme

Aktif proje üzerinde, içerisinde belirli bir yazım bulunan tabakalarınızı filtreleyebilirsiniz. İşlem basit fakat kullanımı kolay bir filtreleme yapmaktadır.

Toplu Tabaka Seçimi

Tabaka sağ tuş menüsünde yer alan işlemler(Tabaka silme, Özellikleri Değiştirme,Google Earth' e gönderme, saklama ya da e-Posta), eğer tek tabaka seçili ise sadece o tabakayı dikkate alır, çoklu seçim yapıldı ise seçilen tüm tabakalar dikkate alınırlar.

Tabaka Sınırlarına Yaklaş

Bazen proje sınırları/limitleri yerine sadece tabakadaki objeleri kapsayan alana yaklaşmak istersiniz. Bunun için sağ-tuş "Limit Bul" işlemi vardır. Toplu seçerseniz seçilenlere yaklaşır. Eğer seçilen tabakalarda hiç obje yok ise değişiklik olmaz.

Tabaka Özelliklerini Seç

 Tabaka özelliklerinin katman yöneticisinde gösterilmesi sağlar. Tabaka özelliklerinde yer alan print edilebilir,nokta adı,nokta kotu,nokta kodu vd. özeliklerin bu bölümde gösterilmesiyle tabaka yönetimini kolaylaştırmaktadır.

Daha Fazla \ Az Tabaka Özelliği

Tabaka özellilerinin gösterilmesinde daha az veya fazla özelliğin gösterilmesini sağlamak için yapılan işlemdir. Bu işlem ile katman yöneticisinde Tabaka özelliklerini seç işlemiyle getirilen özelliklerin hepsinin veya bir bölümün gösterilmesi sağlanabilir.

 

Ana Tabaka Kavramı

Bir tabaka adı @ ile başlarsa buna ana tabaka diyoruz. @PARSEL ana tabaka ile aynı isimdeki tabakalar (PARSEL_X) ana tabaka altında gruplanır. Ana tabaka aç/kapa işlemleri tüm alt tabakalara uygulanır. Alt tabakalar üzerinde ayrı değişiklik yapmak her zaman mümkündür.

  • Araçlar altında pratik seçenekler sunulmuştur. "Gösterilen objeler ... " ile başlayan seçenekler ile tabakalar seçilen objelerin tabakası olurlar.
  • Kopyala seçeneği tabakanın kopyasını içindeki objeler ile birlikte oluşturur. Tabakaya otomatik isim verilir, isim değiştirilebilir.
  • Birleştir iki veya daha fazla tabakayı birleştirir. Örneğin; projede PARSEL ve PRS tabakaları var ise ve bunları PARSEL olarak birleştirmek istiyorsanız pratiklik sağlar. Birleştirme seçilenlerin ilkinde olur. Kalan tabakalar silinirler.

Tabakaları Sıralamak

Tabakaların sırasını sürükle bırak ile değiştirebilir ve bu çizim sırasını değiştirebilirsiniz. Katman yöneticisinde üstte olan tabakanın ekran üzerindeki görüntüsü en alttadır. Ekran üzerinde en üstte görünmesini istediğiniz objenin tabakasını seçip, istediğiniz farklı bir tabakanın altına sürükleyebilirsiniz. Bu işlem oluşturulan CAD objelerinin sırasını da değiştirir, düzeltir.

Tabakaları belli kurallara göre Dinamik olarak da sıralamak mümkündür. " Açık tabakalar önce" gibi seçenekler çok tabakalı projelerde kolaylık sağlar.