Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ekle

Dosya Ekle Yerleştir

Dosya Ekle ve Yerleştir işlemi ile *.NCZ uzantılı dosyaları aktif projenizin üzerine ekleyebilir, çizim ekranında belirleyeceğiniz koordinatlarda açabilirsiniz.

Eklenen çizimde ?? ile başlayan yazılar var ise bunların değerleri size sorulacaktır.

Dosya Ekle

Dosya Ekle işlemi ile farklı formatlardaki veriler mevcut proje koordinatları ile aktif proje üzerine eklenebilir. Eğer ana proje ile eklenen proje arasında bir projeksiyon farkı var ise dönüşüm yapılması seçeneği sunulur. Eklenebilecek dosya türleri için (?)

Netcad *.PLT Dosya Açımı

Netcad eski versiyonlarında oluşturulan çizim dosyalarından olan PLT dosyaları; Netcad 6 ve Netcad 7 ile Uygulama Menüsü/ Ekle penceresinde Netcad Dosyaları (NCZ) seçili iken dosya adı bölümüne * yazılıp Enter tuşuna basıldıktan sonra PLT dosyası seçilerek açılmaktadır.