Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kapat

Kapat işlemi ile ekranda çalışılan projeler tek tek ya da toplu olarak kapatılabilmektedir. Aktif proje kapatılabileceği gibi açık olan tüm projelerin kapatılması da sağlanabilir.

Projenin kapatılması sırasında, projede bir değişiklik olmuşsa uyarı mesajı görüntülenir.

Tümünü kapat seçeneği sırası ile tüm projeleri kapatır.