Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

NETKAMU

'NETKAMU', her türlü kamulaştırma projesinin ülkemizde uygulanan kamulaştırma yönetmeliklerine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayan Netcad modülüdür. Yol, kanal, baraj, gölet, enerji nakil hatları için kamulaştırma projelerinin ilgili kurum (TCK, TEİAŞ, DSİ vd.) standartlarında baştan sona tüm aşamaları ile gerçekleştirilebilmesini sağlar.

NETKAMU modülünün opsiyonları olan; 

  • NETKAMU | ENH, enerji nakil hattı kamulaştırma proje süreçlerinin gerçekleştirilmesini,
  • NETKAMU | TSRF, kamulaştırma işlemleri sonrasında gerekli olan hukuksal süreç takibinin yapılabilmesini sağlar.

Kamulaştırma sahasında yer alan tüm eski ve yeni kamulaştırma alanları bir arada projelendirilebilir; sonuçlar çıktı ve raporlara yansıtılır.

Kamulaştırma proje sahası içerisinde kalan, daha önceden kamu yararı kararı alınmış olan alanlar ve diğer tüm ek kamulaştırma alanları tarihleri ile birlikte projeye tanımlanır. Bu sayede proje sonuç çıktı ve raporlara eski ve ek kamulaştırma alanlarına ilişkin tüm değerler yansır.

 Video

NETKAMU

Birden Fazla Güzergah İle Çalışma Yeteneğinin Kazandırılması

Kamulaştırma proje sahası içerisinde kalan ve birden fazla güzergah içeren projeleri Netkamu 8 ile gerçekleştirebilir ve aktif olan güzergaha göre işlemlerinizi sağlayabilirsiniz. Kamulaştırma projelerinde hazır güzergahların kullanımına olanak tanır.

Kamulaştırması yapılacak olan alanın güzergahı, uygulama projesi önceden yapılan yol, kanal, enh vb. projelerden alınarak direkt olarak kamulaştırma projesinin güzergahı olarak tanımlanabilir. Örneğin; projesi tamamlanmış bir yol güzergahı, kamulaştırma proje güzergahı olarak tanımlandığında; somelerdeki yarıçap ve geçiş eğrilerinin giriş ve çıkış değerleri kamulaştırma proje güzergahı olarak otomatik tanımlanacak ve tüm güzergah detay bilgileri de plan üzerinde yer alacaktır.

 Video

NETKAMU

NETKAMU

TKGM tapu sözel verilerinin kamulaştırma proje sınırı içerisinde yer alan parsellere aktarımı sağlanır.

Kamulaştırma proje sahası içerisinde kalan parsellere ilişkin tüm tapu sözel verileri, kadastro müdürlüklerinin sağladığı formatlarda (*.mdb, *.xml, *.xls) projelere entegre edilir. NETKAMU 7 eklenen tapu sözel verileri ile proje sahasındaki parselleri direkt olarak ilişkilendirilir; bu sayede kamulaştırma projelerinin her aşamasında grafik-sözel dinamik ilişkiler ihtiyaç duyulduğu her an kolaylıkla sorgulanabilir ve yönetilebilir.

 Video

Yenilenen ve birçok işlemin otomatize olduğu kullanımı kolay menü tasarımları bulunmaktadır.

NETKAMU 7 geliştirme süreçleri, kamulaştırma projeleri yapan kurum kuruluşların ihtiyaçları ve uzman kamulaştırma projecilerinin kullanım ve tasarım önerileri dinlenerek gerçekleştirilmiştir. Bu sürecin sonunda proje süreçlerinde uygulanması gereken birçok işlem otomatize edilmiş; kullanımı hızlı ve kolay olan menü grupları altında toplanmıştır. Bu sayede daha önceden farklı menülerden birçok butonun ard arda uygulanması sonucu yapılabilen işlemler, NETKAMU 7 ile birkaç tıklama ile gerçekleştirilebilir hale gelmiştir.

 Video

NETKAMU

NETKAMU

Yeni ‘Proje Parametreleri’ ile, projenin en başında tek seferde girilen değişkenlerin (kamulaştırma cinsi, proje lokasyonu, yüklenici,kontrol ve kurum bilgileri..vb.) proje sürecinde gerekli olan her aşamaya dinamik olarak yansıması; rapor ve çıktılarında otomatik olarak yer alması sağlanır.

NETKAMU 7’de yer alan ‘Proje Parametreleri’ penceresine; kamulaştıran kurum, parselin cinsi, dengeleme ölçeği, lokasyon, malik bilgileri, yüklenici ve kontrol bilgileri ve plan parametreleri tek seferde tanımlandığında, girilen bilgiler proje süreçlerindeki her aşamaya dinamik olarak etki eder. Proje, beyanname çıktıları ve raporlarda girilen bilgiler otomatik olarak yer alır.

 Video

Kamulaştırması tamamlanan ve devam eden parsellerin parsel bazında yönetimi mümkündür.

Kamulaştırma proje sahası içerisinde yer alan parsellere, ‘kamulaştırması tamamlanan parsel’, ‘kamulaştırması devam eden parsel’ bilgisi toplu veya parsel bazında girilebilir. Bu sayede kamulaştırma proje sahası içerisinde kalan parsellerin izlenebilmesi ve yönetilebilmesi parsel bazında sağlanmış olur.

 Video

NETKAMU

NETKAMU

Kurum bazında hazırlanmış ‘standart tabaka yapısı’ sayesinde tüm projeler aynı dili konuşur.

NETKAMU 7’ nin sunduğu standart veri yapısı sayesinde kamulaştırma yapan kurumlarda farklı bölgelerinde yapılan projelerin aynı standartta olması ve istenildiğinde kolaylıkla tek bir projede birleştirilebilmesi ve tüm detayları ile yönetilebilmesi sağlanmış olur.

 Video

Grafik sözel veri aktarımlarının proje sürecinin her aşamasında otomatik olarak yapılabilir

NETKAMU 7’ nin grafik sözel ilişkileri dinamik olarak yöneten geliştirilmiş editörleri sayesinde proje kayıtları otomatik olarak oluşturulur ve gerekli bilgi girişleri toplu olarak gerçekleştirilir. Parsel verilerine ilişkin kayıtlar tek bir tıklama ile otomatik olarak parsel editörüne aktarılır. Parsellerin cinsi, mevki, filli, ölçeği, tecviz parametreleri, pafta bilgileri, irtifak alanları, eski kamulaştırma bilgileri vd. tüm gerekli bilgiler gerekli olduğu anda ekrandaki projeden editörlere; editörlerden de projeye anında aktarılabilir.

NETKAMU

NETKAMU

Beyanname çıktıları, kullanıcı müdahalesi gerektirmeksizin otomatik olarak her kuruma özel olarak oluşturulabilir.

NETKAMU 7 içerisinde her kuruma özel, kurum standartları ile (KGM, TEİAŞ, TEDAŞ, DSİ, EPDK) birebir uyumlu olarak hazırlanmış beyanname şablonları yer alır. Bu sayede kamulaştırma projecileri proje sonuçlarına ilişkin beyannameleri kolaylıkla ve kullanıcı müdahalesi gerektirmeksizin hazırlayabilirler.

 VideoYenilenen ‘Direk Editörü’ sayesinde someler arası uzaklık kontrollerinin otomatik olarak yapılabilmesi ve hataların dinamik olarak düzeltilebilmesi sağlanır.

NETKAMU 7, direk mesafelerinin ENH kamulaştırma projelerinde tüm proje güzergahı için her an dinamik olarak yönetilebilmesini ve hataların kontrollü olarak izlenebilmesini ve düzeltilebilmesini sağlar. Kullanıcı some noktaları arasında kalan direkler arası mesafelerde var olan hataları editör üzerinde anında görür ve istediği düzeltmeler kolaylıkla yapabilir.

 Video

NETKAMU

NETKAMU

Direk lokasyonlarının ekran üzerinden veya koordinat bilgisi girerek değiştirilebilmesi, değişikliklerin dinamik olarak projeye yansıması sağlanır.

NETKAMU 7 ile direk lokasyonları, proje üzerinde istenilen koordinata taşınabilir. Direk editörü üzerinden seçilen, lokasyonu değiştirilmesi istenilen direk proje üzerinde halihazır harita, kadastro deseni, eski kamulaştırma alanı vb. altlık parametrelere göre istenilen koordinata taşındığında, proje bütünü dinamik olarak yeni güzergaha göre güncellenir.

 Video

Direk bilgilerinin Excel dosyalarından projeye aktarılabilmesi sağlanır.

NETKAMU 7 ile direk bilgileri ve koordinatları Excel dosyasından okutarak direkt olarak projeye aktarılabilir.

 Video

NETKAMU

NETKAMU

Kamulaştırma projeleri için gerekli olan tüm raporların Excel tabanlı ve kurum standartlarında otomatik olarak hazırlanabilmesi sağlanır.

Proje sahasındaki binaların envanter raporlarının ek ve eski kamulaştırma alanları bazında oluşturulması,

 Kamulaştırma sahasındaki detayların (dere, kıyı kenar, yol, park, yeşil alan vb.) taşınmaz mal özet cetvellerinde adet ve alan bilgilerinin yer alması,

Kamulaştırma İcmal Raporlarının ek kamulaştırma ve eski kamulaştırma alanları bazında oluşturulması,

Kamulaştırma raporları KGM, TEİAŞ, DSİ ve EPDK standartlarında otomatik olarak alınabilmektedir.

 Video

NETKAMU

Örnek Uygulama Dökümanları ve Proje Videoları

 

  • Page:
    Kamulaştırma Proje Uygulamaları — Kamulaştırma Projelendirme Uygulamaları, kanal, yol, gölet, ENH vb. alanların kamulaştırma projelerinin mevzuatlara uygun yapıda hazırlanması ve kamulaştırma projelerine ilişkin beyanname ve raporların hazırlanarak proje çıktılarının alınması konularını içeren eğitim programıdır.

İndirilebilir Dökümanlar

Eğitim İçerikleri

Teknik Videolar


Başarı Hikayeleri

There is no content with the specified labels