Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mahalle

 

Proje içine mahalle sınırlarını çizmek ve adını vermek için kullanılır. Oluşturulan mahalle sınırları MAHALLE tabakasına atılır.

İşleme girildikten sonra mahalle sınırı çizilir ve çıkan dialogdan adı yazılır. Eğer veri tabanı ile (IK) çalışılıyorsa mahalle bilgileri ilgili tabloya otomatik olarak işlenecektir.

İşlem tipi "Yeni" şeçildiğinde Yapı geometrisi çizilir. İşlem tipi "İlişkilendir" seçildiğinde mevcut yapı geometrisi IK şablonu ile ilişkilendirilir.

 

 

  • No labels