Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ada

İmar ve kadastro adalarını oluşturmak ve bunlara isim vermek için kullanılır. Oluşan adalarda ayırma işlemleri ve buna bağlı olarak dengeleme yapılabilir. Oluşan adalar “ADA_IMAR” ve “ADA_KADASTRO” tabakasına atılırlar ve köşe nokta numaraları otomatik olarak verilir. Hem veri tabanı ilişkili hem de veri tabanı ilişkisi olmadan işlem yapılabilir.

İşlem tipi "Yeni" şeçildiğinde Ada geometrisi çizilir. İşlem tipi "İlişkilendir" seçildiğinde mevcut ada geometrisi IK şablonu ile ilişkilendirilir.

İşlem sonunda ada tipi (İmar ya da kadastro) seçilir ada adı girilir.

 

  • No labels