Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ara

Editör içinde parsel aramak ve bulmak için kullanılır. Parsel bulunduğunda satır mavi bant ile boyanacaktır. İstenilen parsel numarası yazılıp enter tuşuna basıldığında parsele ulaşılacaktır.

  • No labels