Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Belge ve Raporlar

Parseller ile ilgili rapor ve belgelerin alındığı yerdir. Röleve ölçü krokileri, aplikasyon krokileri, tescil beyannamesi gibi raporlar buradan çıkartılır. Bazı raporlarda otomatik olarak çıkan bilgilerin Proje Parametreleri (?)  bölümünden girilmesi gerekir.

Belge ve Raporlar işlemi iki bölümden oluşmaktadır. Bunlar, Belge ve Raporlar ile Parametreler bölümleridir.

Belge ve Raporlar

Netmap modülü kullanılarak alınabilecek raporların listesi ağaç yapısı şeklinde görüntülenir. Belge ve Rapor türü bu ağaç yapısından seçilir. LİHKAB'lar için hazırlanan şablonlara da bu bölümden ulaşılabilir.

Parametreler

Hazırlanacak Belge ve Raporlar üzerindeki parametrelerin belirlendiği bölümdür. Burası 5 bölümden oluşmaktadır.

 Genel
ParsellerBelge ve Raporu hazırlanacak parsel ya da parsellerin seçimi yapılır. Birden fazla parsel seçilmek istenildiğinde parseller arasına “+” koyularak işlem yapılır (26854/9+26854/10+26854/11 vb.). Aynı zamanda burada bulunan [ ... ] butonu ile ekrandan parsel seçimi yapılabilir. Bu hanenin en sağında bulunan ikinci [...] butonu ile de veri tabanına bağlı olarak çalışıldığı zaman tescil kayıtlarından parsel seçimi yapılmaktadır.
Yapılara Köşe No YazSüzgeçler bölümünden tabaka süzgeci verilen yapıların köşelerine numara verilip verilmeyeceği belirlenir. Raporda yapılara köşe numarası yazdırılabilmesi için Parametreler bölümündeki Süzgeçler sekmesinde yapıların olduğu tabaka ya da tabakaları belirtmek gerekmektedir.
Yer Kontrol Noktası Adlarını YazAlınacak olan krokilerde yer kontrol noktalarının adlarının yazılıp yazılmayacağı belirlenir.
Köşelere Daire KoyBelge ve Raporu alınan parsellerin köşe kırık nokta numaralarının etrafına daire konulmasını sağlar.
SığdırAlınan belge ya da raporun ölçeksiz olarak alınmasını sağlar. Yani seçilen kağıda uymasını sağlar.
ÖlçekBelge ve Rapor istenilen ölçekte alınabilir. Ekranda hazırlanan projenin ölçeği ne olursa olsun bu kısımda verilen ölçek ile Belge ve Rapor hazırlanır. Sığdır opsiyonu seçili ise, ölçek kullanılamaz.
Komşuların İçini TemizleKrokide komşu ada sınırlarının da çıkması sağlanabilir. Komşu ada sınırlarının çıkması durumunda, komşu adaların içerisindeki diğer detayların (parsel, yapı, vb.) çıkmaması bu bölümden belirlenir.
Komşuların Adlarını YazVerilen genişleme miktarı içinde kalan komşu Ada/Parsellerin adlarının yazılıp yazılmayacağı belirlenir.
Parsel Kenarlarından KesBelge ve Raporu hazırlanacak Ada/Parselin etrafına istenilen paralellikte bir sınır oluşturularak, sadece bu sınır içinde kalan detayların krokide görünmesi sağlanabilir. Bu opsiyon seçili değil ise krokiye sığacak şekilde Ada/Parsel çevresindeki tüm detaylar krokide görülür.
GenişlemeParsel kenarlarından kes opsiyonu seçili ise, oluşturulacak sınırın Ada/Parsel kenarında olan mesafesi bu bölümden girilir. Buradaki değer kadar parselin çevresindeki nesneler görünecektir.
Ada ve Parsel Olmayan Alanlar da SeçilebilsinBelge ve rapor alınacak tüm alanların ekrandan seçilmesini sağlar.
Karelaj ÜretKrokilere, CIZPEN içinde kalacak şekilde karelaj ve koordinat üretilmesini sağlar.
2. Projeksiyonda ÜretNetcad Özellikler (?) ile tanımlı olan 2. projeksiyona göre alınan rapor üzerinde 2 farklı projeksiyonda grid gösterme işlemidir.
Cepheler YazılsınParsel hatlarının üzerine cephe değerlerinin yazılıp yazılmayacağı belirlenir. Eğer cephe yazılacaksa 2 şekilde olacaktır. Normal Yazılacak fonksiyonu ile tüm hatların üzerine cephe değerleri yazılır. Alinmanlara 0 (sıfır) Açılacak fonksiyonu ile de alinmanlara (hat üzerine) 0 (sıfır) açılarak cephe değerleri yazılır.
 Yazı Boyları

Belge ve Raporlarda çıkması gereken yazıların (Cephe, Köşe, Ada No, Parsel No) boylarının belirlendiği bölümdür.

 Süzgeçler

Parsel dışında ölçülendirilmek istenilen detay tabakalarının belirlendiği bölümdür. Örneğin parselin içinde bulunan yapıların da ölçülendirilmesi isteniyorsa tabaka süzgecine yapıların ait olduğu tabaka adı yazılır (BINA+EV vb…).

 Değişkenler

Değişkenler bölümünde, ağaç yapısından seçilen “Belge ve Raporun” türüne göre karşılığı bilinmeyen (Grafikten veya Proje Parametrelerinden alınamayan) değişkenler listelenir ve kullanıcı tarafından bu değişkenlerin karşılıklarının belirlenmesi istenir. Asıl rapor şablonunda “??” ile başlayan değişkenler, şablon seçildiğinde buraya otomatik olarak gelecektir. Kullanıcı sadece bunun karşılığını girecektir. Belge ve Raporda bulunan ve değeri bilinen değişkenler ise ya grafik ekrandan ya da Proje Parametrelerinden alınır.

 Seçenekler

Krokilerde alınması istenilen ek çizelgeler ve tablolar burada işaretli olarak gelecektir. Gerekli değişiklikler “NETCAD6\MODUL\IMAR\SECME” dizini içindeki “İşlemler.xml” dosyasından ayarlanabilir. Kroki alınırken burada seçilen fonksiyona göre işlem adımı çıkacaktır.

 

 

  • No labels