Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dengele

Parselleri ada alanları bazında dengeleyen işlemdir. Bu işlem tek tek yapılabileceği gibi bütün adalar seçilerek de yapılabilir. Dengeleme raporu her ada için ayrı ayrı oluşacaktır. İşlem sonunda parsellerin tapu alanları oluşacak ya da güncellenecektir.

İşlemAçıklama
AdalarDengelenecek olan parsellerin adaları buraya girilir. Birden fazla ada yazılabilir ve parselleri dengelenebilir. Netcad süzgeç yapısı (?) kullanılarak ada seçimi yapılabilir.
Düzenlenen ParsellerAdalar ile parseller arasında oluşan alan farklarının bulunarak parsellere dağıtıldığı bölümdür. Alan farklarının dağıtılacağı parseller yazılır.
Alanlar Dengeleme işleminin alan birimi seçilir. Eğer dm2 seçilirse dengeleme işlemi ondalıklı yapılır, m2 seçilirse dengeleme işlemi sonucu hesaplanan alanlar yuvarlatılır.
Tecviz FormülüYapılaşmış ya da yapılaşmamış alanlara göre tecviz değeri değişeceğinden buradaki uygun fonksiyon seçilmelidir.
Baz AlanlarDengeleme işleminin tapu alanlarının ya da koordinatlardan hesaplanan alanların baz alınarak yapılmasını sağlar.
Dağıtım YöntemiDengeleme sonucu oluşan alan farklarının ada içindeki parsellere dağıtım yöntemi belirlenir. Alan farklarının dağıtılması için alan büyüklüklerine bakılır ve buna göre düzeltilir. Eşit Dağıt yöntemi seçilirse bütün parsellere düzeltme getirilir. Bazı durumlarda büyük alana ya da küçük alana verilmesi sağlanabilir.
ÇıktıDengeleme ölçeğini ifade eder. Ölçek, tecviz değerini değiştireceğinden uygun değer buradan seçilmelidir. 
Tecviz Dışı Alanlar DengelensinBu ikon seçili olduğunda dengeleme işleminde tecviz oranına bakılmaz ve bütün parseller için dengeleme yapılır. 
B Alanları DengelenmesinBu fonksiyon genelde kamulaştırma projelerinde kullanılır. Kamulaştırma alanına düzeltme getirmez. Kamulaştırma alanının tapu alanını hesap alanı olarak varsayar. 

 

  • No labels