Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

İfraz/Tevhid Dengele

Adalar ile parseller arasında oluşan alan farklarının bulunarak parsellere dağıtıldığı ya da yola verildiği işlemdir. Genelde Tapu Alanı (Tapuda kayıtlı olan) ile hesap alanı (koordinatlardan hesaplanan) arasında oluşan farklar bu şekilde düzeltilir. Alan birleştirme (Tevhid), alan ayırma (ifraz), yola terk, yoldan ihdas gibi işlemlerin sonunda dengeleme işlemi yaptırılabilir. Dengeleme işlemi sonucunda parsellerin tapu alanları bulunur.

 Adalar

 Dengelenecek olan adalar buraya girilir ya da [... ] butonu ile ekrandan seçilirler. Birden fazla ada yazılabilir ve dengelenebilir. Netcad süzgeç yapısı (?) kullanılarak ada seçimi yapılabilir.

 Parseller

Dengelemeye girecek olan parseller burada yer alır. Ada ile parseller arasında oluşan alan farklarının bulunarak parsellere dağıtılır. Parsel seçimi için Netcad süzgeç kuralları (?) uygulanabilir.

 Yeni Parseller

 Birleştirme, ayırma, yoldan ihdas, yola terk gibi işlemlerin sonucunda oluşacak yeni parsellerin numarası buraya yazılabilir.

 Pasif Olan Parseller

Dengelemeye girmeyecek olan parseller burada belirtilir. Birden fazla parsel girilebilir. Birleştirme, ayırma, yoldan ihdas, yola terk gibi işlemlere giren parseller yeni parsel numarası alacağından dengelemeye katılmazlar.

 Tecviz Formülü

 Yapılaşmış ya da yapılaşmamış alanlara göre tecviz değeri değişeceğinden buradaki uygun fonksiyon seçilmelidir.

 Alanlar

Dengeleme işleminin alan birimi seçilir. Eğer dm2 seçilirse dengeleme işlemi ondalıklı yapılır, m2 seçilirse dengeleme işlemi sonucu hesaplanan alanlar yuvarlatılır.

 Baz Alan

 Dengeleme işleminin tapu alanları ya da koordinatlardan hesaplanan alanlar değerlerinin baz alınarak yapılmasını sağlar.

 Ölçek

 Dengeleme ölçeğini ifade eder. Ölçek, tecviz değerini değiştireceğinden uygun değer buradan seçilmelidir. Ölçek arttıkça tecviz değeri de artar.

 Çıktı

Dengeleme raporlarının çeşididir. “Özet rapor” ve “koordine özetli rapor alınır. İstenildiğinde dosya/excele gönder işlemi ile excel formatına çevrilebilir.Ayrıca dağıtıma veri nakli de yapılabilir.

 
  • No labels