Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Klasik İfraz

Bir alan, verilecek parametreler doğrultusunda, seçenekli olarak daha küçük alanlara bölünebilir. Menüde, üst taraf parametreler, alt taraf bölme seçenekleri için ayrılmıştır. Parametrelerde, gerekli görülen ayarlamalar yapıldıktan sonra, bölme seçeneklerinden uygun olanı seçilerek işleme başlanır. Bölünecek alan, ortası gösterilerek seçilmelidir.

İfraz işlemlerinin olabilmesi için ADA hatlarının çizgi ile çizilip daha sonra kapatılmış olması gerekir.

İfraz Dialoğu

Yeni Nokta Üret/ ÜretmeBilindiği gibi Netcad, noktalı veya noktasız hat bağlama özelliğine sahiptir. Bu seçenekte, yeni oluşturulacak bölme doğrusu uçlarına nokta atılıp atılmayacağı belirlenir. Noktaların daha sonra da otomatik olarak oluşturulabileceği hatırlanmalıdır.
Alan Yap/ YapmaYeni oluşacak alan, sadece doğrularla çevrilmiş olarak kalabileceği gibi, Çoklu doğru (Ada/Parsel alanı) haline de getirtilebilir. Kapalı alanların daha sonra da alanlarının hesaplanabileceği hatırlanmalıdır.
Parsel No Üret/ ÜretmeYeni oluşacak alana, parsel numarası verilecekse Üret seçeneği seçilmelidir. Bu durumda, parsel no sorulacaktır. Parsel numaralarının daha sonra "Alan Kapat" rutini içerisinde de yazılabileceği hatırlanmalıdır. Üretilecek parsel numaralarının yazı boyları, yan taraftaki "Yazı Boyu" bölümünden verilebilir.
Hatlar/Nokta/ Alan/ Parsel No TabakalarıYeni oluşacak noktalar, bölme doğruları ve alanların (Çoklu doğru) tabakası ayrı ayrı belirlenebilir. Tabaka yapısı yapılacak işleme göre dönüşümlü olarak belirlenebilir.
Bölüm Tarafı Sağ /Sol

Oluşturulacak yeni alanın (parselin) bölme doğrusuna göre konumu belirlenmelidir.

İfraz Yöntemleri

 Dik Bölme

 Alan koşullu bir bölme yöntemidir. Bölünecek alan gösterildikten sonra, dik çıkılacak hat gösterilir. Dik çıkılacak hat konusunda her hangi bir kısıtlama yoktur. Bölünecek alanın bir hattı olabileceği gibi, ekranda mevcut herhangi bir hat da dik bölüm için seçilebilir. Ayrılacak alan m2 olarak verilmelidir. Bu bölümde gösterilecek hatta belli bir açıda bölme imkanı da vardır. Bunun için işleme girildikten sonra istenilen açı kısmına grad olarak değer girilmelidir.

 Paralel Bölme

Dik bölmeye benzer şekilde işlem yapılır. Pareleli alınacak doğru seçiminde de bir kısıtlama yoktur.

 Cephe/Açı

 Cephe ve açı dikkate alınarak yapılan ifraz yöntemidir. Cephe uzunluğu ve açı değeri girilir. Açı değeri normalde 100 grad gelir. Eğer farklı bir açı değeri verilmezse, seçilen kenara dik ve girilen cephe değeri kadar alan hesaplanarak parsel oluşturulur.

 Sabit Noktadan

 Alan koşullu bir bölme yöntemidir. Bölünecek alan gösterildikten sonra, hattın gösterilmesi gerekir. İstenilen alan m2 olarak girilir. Mesafe 0 verilerek noktadan geçen ifraz yapılabilir. Cephe hattın gösterildiği taraftan alınır.

 Paralel Mesafe

 Bölme işlemi sadece mesafe verilerek yapılır. İşlem bölünecek alanın gösterilmesi ile başlar, daha sonra paralel mesafenin alınacağı hat gösterilir ve mesafe verilir.

 Serbest

 Ekranda gösterilecek herhangi iki noktanın oluşturduğu doğrultu ile bölme işlemi gerçekleştir. Bu doğrultunun alan içerisinden geçmesi gerekir. Doğrultuyu belirleyecek noktaların seçilmesinde, space tuşu ile açılan Koordinat Hesap Makinesi (?) özellikleri kullanılabilir. Bu bölme tipinde alan serbestçe, parselin şekline göre oluşacaktır. Şeklin belirlenmesi için farklı özellikler kullanılabilir.

Örneğin, bir kenara 20 m paralel mesafede parsel ayırmak, bir kenardan 15 m. diğer kenardan 20 m. cepheli parsel ayırmak, bir kenarı belli bir açı altında kesen doğru ile parsel ayırmak gibi sayısız bölme seçeneği oluşturulabilir. Gerekli olan tek şey Koordinat Hesap Makinesi (?) Özelliklerini iyi kavramaktır.

 Kalan

 Alan oluştur ile bölme yaparken kalan alanın da bir parsel olarak kapatılması isteniyorsa bu buton kullanılabilir. Hiçbir bölme kuralı verilmeden, gösterilen alan kapatılarak parsel ismi girilir.

 
  • No labels