Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Malik Ara

Daha önce girilmiş olan malikler içinden arama yapılarak istenilen malik bilgilerine ulaşılır. Arama işlemi “malik bilgileri” içinde yer alan kriterler doğrultusunda yapılır.

Editörün üstünde bulunan hanelere giriş yapıldığında, editör bu değere göre sıralanacaktır. Arama için 1'den fazla kriter kullanılabilir.

İşlemin yapılabilmesi için veri tabanı IK) ile çalışmak gerekmektedir.

  

 
  • No labels