Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Malikler

Yeni Proje (?) işlemi ile oluşturulan IK veri tabanı üzerine çizilmiş parsellerin malik bilgileri girilir. Malikler, sadece PARSEL tabakasındaki alanlar için girilir. Girilen bilgiler dağıtıma aktarılarak kullanılabilir. Parselin sahibi olduğu tüm hissedarlar girilebilir,pay kontrolü yapılabilir ve hatalı olanlar düzeltilebilir.

Malik girişi yapılabilmesi için [ + ] butonuna basılır, açılan kolondan bilgi girişi yapılır. Dialoğun altındaki onay butonuna basılarak işlem tamamlanır.

Yeni bir kayıt eklemek için işlem aynı şekilde tekrarlanır.

 İşlemin yapılabilmesi için veri tabanı (IK) ile çalışmak gerekmektedir.

  

 
  • No labels