Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Numara Ver

Parsellere sıralı olarak yeniden numara vermek için kullanılır. Bu işlem editördeki bütün parseller için tek seferde yapılabileceği gibi aynı şekilde Netcad süzgeç (?) yapısı kullanılarak seçilen parsellere yapılabilir. İşlem, verilen bir numaradan başlar ve seri olarak parselleri numaralandırır.

Süzgeç: Netcad süzgeç yapısına uygun olarak parsellerin seçilmesini sağlar. (?)

Başlangıç numarası: Numaralandırılacak parsellerin başlangıç numarasıdır.

 
  • No labels