Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Parsel

 

İmar ya da kadastro parsellerini oluşturmak ve bunlara isim vermek için kullanılır. Eğer mevcut bir ada içine parsel çiziliyorsa parsel numaraları otomatik olarak verilecektir. Aksi halde parsel numarası otomatik olarak verilemeyecek ve kullanıcı parsel numarasını kendisi belirleyecektir. Oluşturulan parseller “PARSEL “tabakasına alınacaktır. Hem veri tabanlı hem de veri tabansız olarak işlem yapılabilir. İşlem sonunda parsel köşe noktaları üretilecektir.

İşlem tipi "Yeni" şeçildiğinde Parsel geometrisi çizilir. İşlem tipi "İlişkilendir" seçildiğinde mevcut parsel geometrisi IK şablonu ile ilişkilendirilir.

Veri tabanı ile (IK) çalışıldığında parsel ve malik bilgileri girilebilir.

Veri tabanı olmadığı (IK) durumlarda parsel ve malik bilgileri girişi yapılamaz. Çıkan dialogdan sadece parsel no girilir.

 

 

  • No labels