Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Projeye Veri Nakli

Dağıtım projesi yapılmış olan dosyadaki kadastro ve imar bilgileri Netmap projesine aktarılır. Bu sayede dağıtım işleminden sonra kadastro parsellerinden imar parsellerine dağıtılan malikler Netmap projesinde de güncellenmiş olur.

Bu işlemin yapılabilmesi için verinin aktarılacağı Netmap Projesi, Netcad ekranında aktif proje olarak yüklü olması gerekmektedir.

Dağıtım Projesi: Veri aktarımında kullanılacak olan ve dağıtımı tamamlanmış olan Dağıtım Projesi seçilir.

Dağıtım Parsel Tipi: Dağıtım sonrasında Netmap projesinde hangi tip parsellerin güncelleneceği belirlenir.

  • Kadastro: Kadastro opsiyonu seçilmiş ise Dağıtımda kullanılan Kadastro tablosundaki kayıtlar Netmap projesi de güncellenirler.
  • İmar: İmar opsiyonu seçilmiş ise Dağıtımda kullanılan İmar tablosundaki kayıtlar Netmap projesinde güncellenirler

Malikler: Dağıtım Projesindeki veriler Netmap projesine aktarılırken dağıtılan malikler de Netmap projesinde güncellenirler.

  • Netmap Proje Maliklerini Yenile ;Bu opsiyon seçili ise Malik tablosunda bulunan ve kadastro parsellerine ait malikler, yerini dağıtımı yapıldıkları imar parsellerindeki maliklere bırakacaktır. Eğer bu opsiyon seçilmeden veri nakli yapılırsa malik tablosunda hem kadastro parsellerine ait hem de imar parsellerine ait malikler bulunacaktır.
  • Hisseleri Sadeleştir: Aktarım işlemi sırasında malik hisseleri sadeleştirilir.

Süzgeç: Netmap projesine veri aktarırken Netcad standart süzgeç yapısı kullanılabilir, böylece sadece süzgece uyan parseller Netmap projesine aktarılacaktır.

 
  • No labels