Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tecviz Parametreleri

Özellikle dengeleme işlemlerinde kullanılacak olan parametrelerin sabitlendiği bölümdür. Dengelemeler, burada seçilen parametreler esas alınarak yapılır.

 

Bununla birlikte, parsel editörü içinde yer alan "Tecviz Durumu" ve "Tecviz Sınırı" ile “Obje Sorgulanma” ile  çıkan "Tecviz Durumu" değerleri buradaki parametreleri kullanır.

 
  • No labels