Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yol Dengelemesi

İmar Planı sayısallaştırılması sonucu oluşan yollarda, ölçülecek genişlikleri doğal olarak planda belirtilen değerlerden farklı olacaktır. Bu işlemle yollar, genişlik ve doğrultu olarak dengelenebilirler.

Dengeleme yöntemi, kenar bazında yapabileceği gibi nokta bazında da yapılabilir. “Komşu Kenarlar Boyunca” fonksiyonu seçildiğinde dengelenecek parselin kenarı çekilir. Eğer “Yola Dik” fonksiyonu seçilirse bu durumda parselin kırık hatlarındaki noktalar çekilir.

  • İşleme girildiğinde dengeleme yöntemi seçilir ve yol genişlik değeri girilir.
  • Ekrandaki adalar arasında yol doğrultusunun başlangıç ve bitişi tıklanır.
  • Görsel olarak yol doğrultusu görünecektir.
  • Ada kenarlarına tıklanarak yol üzerine çekilmesi sağlanır.

     

  • No labels