Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yoldan İhdas

İmar Planı uygulaması sırasında kapanan yol nedeni ile oluşan taşınmaz malın tescili amacı ile yapılan işlemdir.

İşlemin yapılabilmesi için ihdas edilecek alanlar çizilerek kapatılmış olmalıdır. İhdas alanları parselle keşişmeli ya da en az bir kenarı ortak olmalıdır.

İşlem tipi "Yeni" şeçildiğinde Yapı geometrisi çizilir. İşlem tipi "İlişkilendir" seçildiğinde mevcut yapı geometrisi IK şablonu ile ilişkilendirilir.

İşleme girildiğinde "Birleştirme Yapılsın" fonksiyonu seçilirse ihdas+tevhid işlemi gerçekleşir.

İşlem Sonucu

  • Ihdas olan parseller PASIF_PARSEL tabakasına atılır ve tabakaları kapalı olur. Yani eski durumlarını korurlar. Fakat bu parseller dengelemeye katılmazlar.
  • Yoldan ihdas olan parsel, ihdas alan ile birleşir ve bir önceki alan değerini korumaz.
  • Yeni oluşan parsel, ada içindeki en son numarayı alır.
  • Bu işlem sonunda istenirse dengeleme yapılabilir.
  • İhdas sonunda oluşan parsel PARSEL tabakasında olur.
  • Gerektiğinde ihdas parseli ile işleme konu olan parsel birleştirilmeyebilir. Bu durumda iki ayrı parsel oluşur. İşleme konu olan parsel aynı isimde ve PARSEL tabakasında kalır. Yeni oluşturulan ihdas parseli ada içindeki en son numarayı alır ve PARSEL tabakasında olur.

 

  • No labels