Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DİNAMİK YAPI

Projenizi Otomatik Olarak Revize Edebilirsiniz

Netpro 9 ile  projenizi dinamik yapıda  otomatik olarak hızlı şekilde revize edebilirsiniz. Herhangi bir değişiklik ile daha önce oluşturduğunuz tüm proje ve çıktı dosyalarınız otomatik olarak güncellenir.

Yatay güzergah, düşey güzergah,  enkesit, dever, rakortman, kırmızı kot, şev, plankote noktaları, duvar, tip kesit  değişimleriniz  gibi yapılabilecek tüm değişiklikler sonrası,  projenizi,  kübaj değerlerinizi ve çıktılarınızı otomatik olarak güncelleyebilirsiniz. 

Bu dosyalardan herhangi birinde değişiklik yapılması halinde anlık olarak haber alabileceksiniz. 

Yapılacak dinamik değişiklik sonucunda, değişmesi istenmeyen özelliklerin / kesitlerin tek bir tıklama ile aynı kalmasını sağlayabilirsiniz. 

İsterseniz dinamik güncelleme sonrasında hangi raporların otomatik olarak üretileceğini tanımlayabilirsiniz. 

Yapacağınız işlemlerin sonucunu, işlem bitmeden önce anlık olarak takip edebilirsiniz. 

Netpro 9 ile editörler de yenilenmiştir. Rakortman, serbest dever, liste editörü, düşey sapma tanımları gibi editörler artık ekran ile anlık olarak etkileşimli çalışıyor, veri alış-verişi yapabiliyor ve sizlere birçok ek yetenekler sunuyor.  

 Video

 Video

 Video

Görsel İzleyici

Görsel enkesit izleyicisi penceresini ayrı bir editör ve pencere olarak açabilirsiniz.  Bu sayede editörler arasında geçiş yapmak zorunda kalmadan, projeyi ekran-kesitler-editörler üçgeninde, highlight gösterimler ve tüm detaylarda takip edebileceksiniz

 Video

Ön İzleme

Tip kesit editöründe yapılan her değişiklik anlık olarak daha kesitler üretilmeden izlenebilecek. Bu sayede nasıl kesitler üretileceğini, daha kesit üretme aşamasında takip edebileceksiniz. 

 Video

Otomatik Kot Güncelle

Projelerinizde kullandığınız kesitlere ait plankotelerinizi ve kot değişimlerini çok daha hızlı ve kontrollü şekilde tek bir işlem ile değiştirebilirsiniz. Yapılan kot okumaları sonrası tüm projenizi isterseniz otomatik olarak revize ederek güncelleyebilirsiniz. 

 Video

Otomatik Yatay/Düşey Güzergah Çizimi

Yatay ve düşey güzergah tasarımlarında, some noktası değişimlerinin sonuç planları otomatik olarak güncellenebilir. 

 Video

OTOMATİK MENFEZ BOYUT HESAPLAMALARI & DRENAJ PROJELERİNİZ İÇİN EK YETENEKLER

Menfez boyutlarınızı otomatik olarak anlık dinamik kontroller ile hesaplatabilir  ve hidrolik tablolarınızı alabilirsiniz.

İstediğiniz her türlü kesitte suyun akış yönlerini ortaya çıkartabilir, suyun drene edilmesi için gereken yapıları otomatik olarak belirleyebilirsiniz.. 

Netpro 9 & Nethydro iş birliği ile taşkın debilerini hesaplayabilirsiniz.

Netpro 9 &  Netpro Kanalize iş birliği ile boru hatttı tasarımları, farklı yöntemler ile debi hesaplamaları ve otomatik boru çapı hesabı gerçekleştirebilirsiniz.

 Video

KİLOMETRE EŞİTLİĞİ

Netpro 9  ile kilometre eşitlik tanımlarınızı oluşturabilir, mevcutta bulunan veya yeni oluşturacağınız tüm proje dosyalarına yansıtabilirsiniz. 

Artan veya azalan olarak tanımlayabileceğiniz yeni kilometre değerlerinizi, kübaj editörü, kesit editörü, enkesit çizimi, şevli kotlu plan, güzergah planı,  görsel enkesit izleyicisi gibi ilgili tüm editörlere yansıtabilirsiniz. İleri ve geri kilometre değerlerini içeren  “Km.Eşitlik Tablosu” alabilirsiniz.

 Video


KOLAY KULLANIM

Netpro 9 ile daha hızlı çalışarak, veriminizi arttıracak birçok yeni özelliği kullanabilirsiniz. 


Editörler

Proje süreçlerinde çok önemli olan rakortman, serbest dever, liste editörü, düşey sapma tanımları editörleri başta olmak üzere tüm editörler geliştirilmiş, dinamik yapıda çalışması sağlanmış ve birçok yeni özellikler getirilmiştir. 

Kullanılan tüm editörlere ait kontrol işlemlerinizi anlık olarak gerçekleştirebilir, sonuçlarınızı anlık olarak ekrandan takip edebilirsiniz.

Tüm editörlerde, plan, profil, ve krokiler üzerinden veri alış verişl yapabilirsiniz. Excel'e veri aktarabilirsiniz. 

 Video
 Video

 Video

KSE/KSP' den Kırmızı Kot

Herhangi bir kesitin kotlarını kırmızı kot olarak kullanabilirsiniz. 

Otomatik Kırmızı Kot

Otomatik kırmızı kot tayininde kullanılan 3 boyutlu analizlere gerçek platform kesitinin tanımlanması sağlanmıştır.  Bu sayede 3 boyutta ve gerçek platform aralıklarında kırmızı hattınızı en uygun hacimde otomatik olarak oluşturabilirsiniz. 

 Video

Sıyırma Kazıları

Kesit editöründe,  sıyırma kazılarınızı tüm detayları ile gerçekleştirebilir, herhangi 2 kesit arasında kot farklarını alabilir, kesit plankotelerini istediğiniz şekilde sıralayabilir, ekran ile dinamik şekilde çalışabilirsiniz. 

 Video
Video8

Kesitler Arası Kot Farkı Raporu

İstediğiniz herhangi iki kesit arasında yükseklik farkları kontrolü gerçekleştirerek raporlayabilirsiniz. Bu farkları sadece istediğiniz belirli kodlar arasında da alabilirsiniz. 

 Video

Eksen Noktaları

Netpro 9 ile Modelden Enkesit Al işlemi sırasında eksen noktalarından da plankote noktaları oluşturabilirsiniz.  

 Video

Daha Kolay Dolgu/Yarma Tanımları

Farklı kesitlerin olduğu projelerde dolgu ve yarma tanımlarınızı artık daha kolay şekilde tanımlayabilirsiniz. 

 Video

ÇIKTI İŞLEMLERİ

Metrajlarda yer alan standart güncel poz numaralarından, plankote nokta isimlendirmelerine,  şevli kotlu plan çiziminden, toplu olarak alabileceğiniz some detaylarına kadar birçok yeni özelliği kullanabilirsiniz. 

Şevli kotlu planda akış yön okları ve eğim değerlerini çiz işlemi sırasında kullanıcıya KSP, KSE dosyalarını seçtirmeliyiz.

Kafa topuk hendek kesitleri gibi istediğiniz her türlü kesitin başlangıç ve bitiş kilometreleri detaylarını, suyun akı yönlerini, boyuna eğimleri ve diğer tüm düşey detayları şevli kotlu plana aktarabilirsiniz. 

'NETPRO', otoyollar, kent içi yollar, maden yolları, orman yolları, demiryolları, kent geçişleri ve kavşaklar  gibi tüm yol projelerinin yanı sıra dere ıslah, havaalanları, limanlar, barajlar, kaplama ve yol yenilenmesi, tüneller, alt geçit tasarımları ve hafriyat projelerinin tüm aşamaları ile oluşturulabilmesini sağlayan Netcad modülüdür. 

Standartlara Göre Yatay ve Düşey Tasarımları Gerçekleştirebilirsiniz.

Yatay ve düşey güzergahlarınızı son derece pratik işlem adımları ile kolayca oluşturabilirsiniz. Netpro ile proje tasarımında AASHTO ve TCK standartlarını uygulayabilirsiniz. Bu işlemler sırasında sizler için olası senaryolar otomatik olarak kontrol edilir.  Bu standartlar dışında istenen parametrelere veya sizin tanımlayacağınız standartlara göre yatay ve düşey güzergah tasarımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.  Yatay ve düşey güzergahlarınızı son derece pratik işlem adımları ile kolayca oluşturabilirsiniz. 

Dinamik Yapı

Projenizi dinamik yapıda  otomatik olarak hızlı şekilde revize edebilirsiniz.

Herhangi bir değişiklik sonrası daha önce oluşturduğunuz tüm proje ve çıktı dosyalarınız otomatik olarak güncellenir.


 Video
Video1
 Video

video1_1

 Video

video1_3

Yüzey, Kesit, Hacim, Hafriyat İşlemleri Kolaylıkla Gerçekleştirilebilir.

Yol, tünel, demir yolu, baraj, gölet, dere ıslah, sedde, doğal yatak, trapez gibi su yapıları ve taşkın koruma tesisleri başta olmak üzere tüm farklı projelerde hazırlanmış  şablon kütüphaneleri kullanabilirsiniz. İsterseniz yeni kesitleri kolaylıkla tasarlayarak oluşturabilirsiniz.

Oluşturulan kesitlere, kullanımı çok kolay işlemler ile müdahale edebilirsiniz. 

Projelerinize ait tüm hacim hesaplamalarını gerçekleştirebilir. Hafriyat işlemlerinizi standartlara uygun rapor ve çıktılarla oluşturabilirsiniz. 

 Video
 Video

Diğer Yazılımlar İle Veri Paylaşabilir Veya Gelen Verileri Açabilirsiniz. Projelere Kaldığınız Yerden Devam Edebilirsiniz.

Herhangi bir aşamadaki tüm projelerinizi farklı yazılımlara aktarabilir, farklı yazılımlardan veri alabilirsiniz. Projelerinizi, yatay ve düşey güzergah, yüzey kesitleri, sayısal arazi modeli dahil olmak üzere tüm bilgileri ile tek bir işlem ile Netpro' ya aktarıp, proje sürecine kaldığınız aşamadan  devam edilebilirsiniz. 

Aktarım işlemi sonrasında *.KTB, *.KSE vb. formatlardaki tüm dosyalar otomatik olarak oluşurlar. Aynı şekilde, Netpro ile oluşturulmuş olan tüm yol projeleri DWG ve DGN formatlarında açılarak projeye kalınan aşamadan itibaren devam edilebilir.

Proje Verileri Ölçüm Cihazlarına Tek Bir İşlem İle Aktarabilirsiniz.

Projelere ait tüm veriler, ölçüm cihazına (Topcon, Leica, Trimble, vb.) kolaylıkla aktarılabilir; yatay, düşey ve kesit bilgileri, tek bir işlem ile dönüştürülebilir.

Tüm Proje Çıktılarını Oluşturabilirsiniz.

Dinamik paftalamalar, Yatay-Düşey some bilgileri, aplikasyon tabloları, krokiler, çeşitli güzergah raporları, şevli kotlu plan, enkesit çizimleri, çeşitli kübaj cetvelleri gibi çizim tablo ve rapor çıktılarının yanı sıra, palye hendeği, duvarlar, drenaj, sınır taşları, hendekler, sıyırma kazısı, diş kazısı, sanat yapıları ve daha birçok çıktı proje süreci içerisinde gerekli olduğu anda tek bir işlem ile alınabilir.   

Koridor Analizi İle Alternatif Güzergahları Otomatik Olarak Oluşturabilirsiniz. 

Netpro içerisinde yer alan 'KORİDOR ANALİZİ', 2 nokta arasında en uygun güzergahı, maliyet analizleri ile otomatik olarak belirleyebilmektedir.  

Koridor Analizi özelliği ile tanımladığınız kriterlere göre en uygun güzergahlar otomatik olarak hesaplanır. Bulunan alternatif güzergahlar üzerinden maliyet analizleri de gerçekleştirilebilir. 

Boyuna ve enine eğimler, güzergahın geçmesini istemediğiniz alanlar, güzergahın kesin geçmesi gereken tünel, köprü, viyadük gibi yapılar, güzergahın geçmesini izin verdiğiniz ancak maliyetleri farklı alanlar gibi tanımlamalar yapılarak istediğiniz sayıda en uygun güzergahlar bulunur, listelenir, maliyet karşılaştırması yapılarak tarafınıza sunulur. 

Kot Taşıma Editörü & Kavşak Editörü

Kavşak projelerini, kot taşıma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. 

 

Proje dosyaları çeşitli ölçüm cihazlarına istenen formatlarda tek bir işlem ile aktarılabilir.

Oluşturulan projelere ait yatay, düşey ve kesit bilgileri, farklı ölçüm cihazlarının aktarılabilecek şekilde tek bir işlem ile dönüştürülebilir.

 Video

Güzergah tasarımları tamamen dinamik yapıdadır.

Yatay veya düşey güzergahlar üzerinde yapılan değişiklikler, işlem tamamlanmadan mouse hareketleri ile eş zamanlı olarak, anlık ve dinamik şekilde projeye yansımaktadır. Projenin herhangi bir aşamasında yatay ya da düşeyde yapılan geometrik değişiklik projedeki tüm değişkenleri dinamik olarak güncelleyecektir. Bu sayede yapılan değişikliğin nereyi, ne şekilde etkileyeceği görsel olarak takip edilerek projeler daha kontrollü şekilde tasarlanabilecektir.


 Video

 

Proje dosyaları anlık olarak kolayca yönetilebilir.

Projelerde oluşan *.KTB, *.KSE, *.KSP, *.PRJ, *.EKT vb.formatlı dosyalara herhangi bir editörü açmadan, proje ekranı üzerinden anlık olarak istenildiği an ulaşılabilir. Buradan dosyaların bağımlı olduğu ilgili editörler açılabilir, roller atababilir, relatif hale getirilebilir, proje dosyasından silinebilir veya dosyalar proje dosyası altına taşınabilir.

 Video

Sanat yapıları olması gereken boyutlarında projelendirilir ve KGM pozlarına göre otomatik olarak raporlanabilir.

Tüm standart menfez tipleri, mevzuatlarda istenen tüm boyutlarda kullanılabilir. Menfez metrajları standart tüm güncel pozlara göre otomatik olarak tek bir işlem oluşturulabilir. Kullanılan menfezlerde yapılacak herhangi bir değişiklik ile proje ekranındaki menfezler senkronize bir şekilde anlık olarak güncellenir.

 Video


Otokorkuluk aralıkları standartlara göre otomatik olarak bulanabilir ve tek bir işlemde raporlanabilir.

Otokorkuluk editörü ile tanımlanan dolgu yüksekliğine göre, otokorkuluk giriş-çıkış mesafeleri, otokorkuluklar arası minimum mesafe ve platform yüzeyine ait son noktadan itibaren yatay-düşey mesafe kontrolleri ile projede olası tüm aralıklar otomatik olarak hesaplanır. Bulunan değerler, rakortman aralıklarına ve tip kesitlere otomatik olarak yansımaktadır. Otomatik olarak hesaplanan tüm otokorkuluk aralıkları tek bir işlem ile standartlara uygun olarak raporlanabilir.

Tasarlanan tüm korkulukların tablosu alınabilir, şevli kotlu planda ve enkesit çıktılarına işlenebilir.

 Video

Geliştirilmiş seçenekler ile olası tüm duvar tipleri dinamik olarak tasarlanabilir.

Standartlarda istenen betonarme iksa, betornarme istinat, toprakarme, harçlı istinat, harçlı iksa duvarları ve banketaltı duvar tipleri otomatik olarak oluşturulabilir. Duvar tanımları oluşturulurken, işlem sırasında dinamik yapıda oluşacak olan duvar takip edilebilir. Her bir duvar tipinde duvar kalınlığı, duvar yüksekliği, temel derinliği, iksa üzeri şev tanımı otomatik olarak hesaplanabilir veya kullanıcı tanımlı olarak değiştirilebilir.

 Video

Enkesit çıktıları çok daha kolay bir şekilde tüm parametreleri ile otomatik olarak tasarlanabilir.

Enkesit çıktıları, şablon olarak seçilen çizim dosyası üzerinden, antetler, imza sirküleri, hacim, enkesit mesafeleri, kot farkları gibi istenen tüm bilgileri ile otomatik olarak kolayca alınabilir. Şablon seçilen çizim dosyası kullanıcı tanımlı olarak değiştirilebilir.

 Video

Platform tanımları için değişken kurallara bağlı kod üretilebilir.

Tip Kesit Editöründe yüzey üretirken, herhangi bir değişkeni veya kodu kullanarak istenen aralıklarda yeni platform (kod) üretebilirsiniz. Video
 


 Kurp çakışmaları tamamen kontrol altındadır.

Aashto parametrelerine göre proje hızı kullanarak atanan yarıçaplar sonrası ortaya çıkabilecek kurp çakışmalarını, hesap sırasında otomatik olarak ortadan kaldırabilirsiniz.

Şevli kotlu plan çıktılarında dolgu ve yarma aralıklarının tematik gösterimi

Şevli kotlu plan çıktılarında, yarma ve dolgu çizgilerinin otomatik olarak renklendirilmesi sağlanmıştır.

Örnek Uygulama ve Proje Videoları

  • Page:
    Yol Projelendirme Uygulamaları — TCK ve AASHTO Standartlarında Yol Projelendirme uygulamaları, yol projelerinin tüm aşamaları ile iki ve üç boyutlu olarak uluslararası standartlarda üretilme süreçlerini içerir.

Teknik Videolar

 ASSHTO Parametrelerine Göre Otomatik Dever Tanımlama
 Sıkışma/Kabarma Değerlerinin Yazdırılması
 Özel Aralıkların Belirlenmesi
 Güzergah Oluşturma İşlemleri
 Sanat Yapıları
 Rakortman Editörü
 Standart Drenaj ve Hendek Kaplama
 Noktalardan Profil
 Enkesit Çizimi
 Enkesitleri Tek Tek Yazdır
 Görsel Enkesit İzleyici
 Arazi Enkesitlerinin Oluşturulması
 Enkesit Parametrelerinin Saklanması
 Brükner Dengelemesi
 Yatay ve Dever Krokilerinin Alınması