Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

LandXML okuma ve yazma yeteneği;

DWG ve DGN formatlarındaki yol projeleri Netpro'ya, Netpro'dan da DWG ve DGN'e aktarılabilir.

DWG veya DGN formatlarında oluşturulan, herhangi bir aşamadaki tüm yol projeleri, yatay ve düşey güzergah, yüzey kesitleri, sayısal arazi modeli dahil olmak üzere tüm bilgileri ile tek bir işlem ile Netpro' ya aktarılarak proje sürecine kalınan aşamadan devam edilebilir. Aktarım işlemi sonrasında *.KTB, *.KSE vb. formatlardaki tüm dosyalar otomatik olarak oluşurlar. Aynı şekilde, Netpro ile oluşturulmuş olan tüm yol projeleri DWG ve DGN formatlarında açılarak projeye kalınan aşamadan itibaren devam edilebilir.

 Video
 Video

 

 

Proje dosyaları çeşitli ölçüm cihazlarına istenen formatlarda tek bir işlem ile aktarılabilir.

Oluşturulan projelere ait yatay, düşey ve kesit bilgileri, farklı ölçüm cihazlarının aktarılabilecek şekilde tek bir işlem ile dönüştürülebilir.

 Video

Güzergah tasarımları tamamen dinamik yapıdadır.

Yatay veya düşey güzergahlar üzerinde yapılan değişiklikler, işlem tamamlanmadan mouse hareketleri ile eş zamanlı olarak, anlık ve dinamik şekilde projeye yansımaktadır. Projenin herhangi bir aşamasında yatay ya da düşeyde yapılan geometrik değişiklik projedeki tüm değişkenleri dinamik olarak güncelleyecektir. Bu sayede yapılan değişikliğin nereyi, ne şekilde etkileyeceği görsel olarak takip edilerek projeler daha kontrollü şekilde tasarlanabilecektir.

 

 Video

 

Proje dosyaları anlık olarak kolayca yönetilebilir.

Projelerde oluşan *.KTB, *.KSE, *.KSP, *.PRJ, *.EKT vb.formatlı dosyalara herhangi bir editörü açmadan, proje ekranı üzerinden anlık olarak istenildiği an ulaşılabilir. Buradan dosyaların bağımlı olduğu ilgili editörler açılabilir, roller atababilir, relatif hale getirilebilir, proje dosyasından silinebilir veya dosyalar proje dosyası altına taşınabilir.

 Video

Sanat yapıları olması gereken boyutlarında projelendirilir ve KGM pozlarına göre otomatik olarak raporlanabilir.

Tüm standart menfez tipleri, mevzuatlarda istenen tüm boyutlarda kullanılabilir. Menfez metrajları standart tüm güncel pozlara göre otomatik olarak tek bir işlem oluşturulabilir. Kullanılan menfezlerde yapılacak herhangi bir değişiklik ile proje ekranındaki menfezler senkronize bir şekilde anlık olarak güncellenir.

 Video

 

Otokorkuluk aralıkları standartlara göre otomatik olarak bulanabilir ve tek bir işlemde raporlanabilir.

Otokorkuluk editörü ile tanımlanan dolgu yüksekliğine göre, otokorkuluk giriş-çıkış mesafeleri, otokorkuluklar arası minimum mesafe ve platform yüzeyine ait son noktadan itibaren yatay-düşey mesafe kontrolleri ile projede olası tüm aralıklar otomatik olarak hesaplanır. Bulunan değerler, rakortman aralıklarına ve tip kesitlere otomatik olarak yansımaktadır. Otomatik olarak hesaplanan tüm otokorkuluk aralıkları tek bir işlem ile standartlara uygun olarak raporlanabilir.

Tasarlanan tüm korkulukların tablosu alınabilir, şevli kotlu planda ve enkesit çıktılarına işlenebilir.

 Video

Geliştirilmiş seçenekler ile olası tüm duvar tipleri dinamik olarak tasarlanabilir.

Standartlarda istenen betonarme iksa, betornarme istinat, toprakarme, harçlı istinat, harçlı iksa duvarları ve banketaltı duvar tipleri otomatik olarak oluşturulabilir. Duvar tanımları oluşturulurken, işlem sırasında dinamik yapıda oluşacak olan duvar takip edilebilir. Her bir duvar tipinde duvar kalınlığı, duvar yüksekliği, temel derinliği, iksa üzeri şev tanımı otomatik olarak hesaplanabilir veya kullanıcı tanımlı olarak değiştirilebilir.

 Video

Enkesit çıktıları çok daha kolay bir şekilde tüm parametreleri ile otomatik olarak tasarlanabilir.

Enkesit çıktıları, şablon olarak seçilen çizim dosyası üzerinden, antetler, imza sirküleri, hacim, enkesit mesafeleri, kot farkları gibi istenen tüm bilgileri ile otomatik olarak kolayca alınabilir. Şablon seçilen çizim dosyası kullanıcı tanımlı olarak değiştirilebilir.

 Video

Platform tanımları için değişken kurallara bağlı kod üretilebilir.

Tip Kesit Editöründe yüzey üretirken, herhangi bir değişkeni veya kodu kullanarak istenen aralıklarda yeni platform (kod) üretebilirsiniz.


 

 Video
 

 

 

 

Yeni Kot Taşıma Editörü

Kavşak projelerinde serbest dever editöründeki değerler kullanılarak iki obje (güzergah) arasında kot taşımaları hızla ve kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir.

 Koridor Analizi

Netpro 8 ile Koridor Analizi modülü Netpro içerisinde de yer almaktadır.

'KORİDOR ANALİZİ', İstenen boyuna ve yanal eğimlerde, yasak alanlar ve/veya maliyetleri etkileyecek kriter alanlar üzerinden en uygun güzergahları bulan ve bu güzergahlar üzerinden, maliyet analizi ile karşılaştırma yaparak raporlayan analiz işlemidir. İstenirse tünel, köprü ve viyadükler gibi güzergahın geçmesi gereken veriler de tanımlanabilmektedir.


 


 

 Kurp çakışmaları tamamen kontrol altındadır.

Aashto parametrelerine göre proje hızı kullanarak atanan yarıçaplar sonrası ortaya çıkabilecek kurp çakışmalarını, hesap sırasında otomatik olarak ortadan kaldırabilirsiniz.

 

 

Şevli kotlu plan çıktılarında dolgu ve yarma aralıklarının tematik gösterimi

Şevli kotlu plan çıktılarında, yarma ve dolgu çizgilerinin otomatik olarak renklendirilmesi sağlanmıştır.

 

$body

Tüm Proje Aşamalarında, AASHTO ve TCK Standartlarına tam uyum

Proje süreçlerinin her aşamasında AASHTO ve TCK standartları uygulanır, kontrol edilir ve raporlanır. Bu standartlar dışında istenilen parametrelere göre de yatay ve düşey güzergah tasarımlarınız ile proje elemanlarınızı otomatik olarak oluşturabilirsiniz.  

Dinamik Yatay&Düşey Tasarımı, Yüzey, Kesit, Hacim, Hafriyat işlemleri Kolaylıkla Gerçekleştirilebilir.

Dinamik yatay ve düşey tasarım yetenekleri ve Netcad’in gelişmiş CAD araçları projeleriniz için geniş ve esnek bir platform sunar.

Kesitlerinizi, hazır kütüphaneler kullanarak veya yeni kesitler tasarlayarak kolaylıkla oluşturabilirsiniz.

Projelerinize ait tüm hacim, toprak ve hafriyat işlemlerinizi standartlara uygun rapor ve çıktılarla birlikte gerçekleştirebilirsiniz.

DWG Ve DGN Formatlarındaki Projeler Herhangi Bir Aşamada Tüm Özellikleri İle Netpro'ya; Netpro'dan Da DWG Ve DGN'e Aktarılabilir.

Autocad/Civil 3d ve Microstation/Inroads ile oluşturulan, projeler, yatay ve düşey güzergah, yüzey kesitleri, sayısal arazi modeli dahil olmak üzere tüm bilgileri ile tek bir işlem ile Netpro' ya aktarılabilir; Aynı süreç projenin herhangi bir aşamasında Netpro’dan diğer yazılımlara geçiş için de gerçeklenebilir.

Proje Verileri Ölçüm Cihazlarına Tek Bir İşlem İle Aktarılabilir.

Projelere ait tüm veriler, ölçüm cihazına(Topcon, Leica, Trimble, vb.) kolaylıkla aktarılabilir; yatay, düşey ve kesit bilgileri, tek bir işlem ile dönüştürülebilir.

Tüm Proje Çıktıları Uygun Standartlarda Kolaylıkla Alınabilir

Yatay-Düşey some bilgileri, aplikasyon tabloları, krokiler, çeşitli güzergah raporları, şevli kotlu plan, enkesit çizimleri, çeşitli kübaj cetvelleri gibi çizim tablo ve rapor çıktılarının yanı sıra, palye hendeği, duvarlar, drenaj, sınır taşları, hendekler, sıyırma kazısı, diş kazısı, sanat yapıları ve daha birçok çıktı proje süreci içerisinde gerekli olduğu anda tek bir işlem ile alınabilir.   

Örnek Uygulama ve Proje Videoları

  • Page:
    Yol Projelendirme Uygulamaları — TCK ve AASHTO Standartlarında Yol Projelendirme uygulamaları, yol projelerinin tüm aşamaları ile iki ve üç boyutlu olarak uluslararası standartlarda üretilme süreçlerini içerir.


Teknik Videolar

 ASSHTO Parametrelerine Göre Otomatik Dever Tanımlama
 Sıkışma/Kabarma Değerlerinin Yazdırılması
 Özel Aralıkların Belirlenmesi
 Güzergah Oluşturma İşlemleri
 Sanat Yapıları
 Rakortman Editörü
 Standart Drenaj ve Hendek Kaplama
 Noktalardan Profil
 Enkesit Çizimi
 Enkesitleri Tek Tek Yazdır
 Görsel Enkesit İzleyici
 Arazi Enkesitlerinin Oluşturulması
 Enkesit Parametrelerinin Saklanması
 Brükner Dengelemesi
 Yatay ve Dever Krokilerinin Alınması