Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

NETWORK ANALIZI

'NETWORK ANALİZİ', yol, su, elektrik gibi her türlü şebekeyi çözebilen ve üzerinde analizler yapmayı sağlayan Netcad modülüdür.

NETWORK ANALİZİ, şebeke oluşturmak için mevcut konumsal verileri kullanır. Konumsal veriler üzerinde, şebekeyi oluşturacak elemanlar, bu elemanların bağlantı kriterleri, geçerlilik kuralları tanımlanır. Bu tanımlar ile bir şebeke modeli oluşur.

Ulaşım ağı analizi

En kısa (uygun) yol (short path) analizi; bir ulaşım ağı üzerinde bir noktadan başka bir noktaya olan en kısa (uygun) yolu bulur. Uygun denmesinin nedeni şudur: Bazen en kısa yol yerine en hızlı yola ya da en ucuz yola ihtiyaç olur. Network Analizi ile "uygun" tanımını kullanıcıdan alabilir.

Çoklu noktadan rotalama (travelling salesman problem) analizi; bir ulaşım ağı üzerinde, verilen noktaların tümünü ziyaret eden en kısa (uygun) güzergahı bulur.

NETWORK ANALIZI

NETWORK ANALIZI

Elektrik/Su şebekeleri analizi

Etkilenme/Beslenenler Analizi; bir su şebekesinde, bir boru patladığında, susuz kalacak olan boruları bulur ya da bir elektrik şebekesinde, bir trafodan beslenen hatları bulur.

Besleyenler Analizi; Bir elektrik ya da su şebekesinde, bir şebeke elemanından kaynağa giden yani o elemanı besleyen hatlar bulunur.

Erişilemeyenler; Bir elektrik ya da su şebekesinde, hiçbir kaynaktan beslenmeyen elemanları bulur.

Netcad Bilgi Paylaşım Platformu

Web üzerinden 7/24 ücretsiz teknik destek hizmeti veren forum, 50.000'i aşkın üyesinin ihtiyaç duyduğu her an soru sorabildiği, sorularına Netcad teknik uzmanları tarafından anında cevap alabildiği, merak edilen konulara ilişkin daha önce sorulmuş sorular ve bu sorulara verilen cevapları incelenebildiği teknik bilgi paylaşım platformudur.

Tek yapmanız gereken Support X 'e giriş yapmak. 

Haberler

There is no content with the specified labels