Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Navigation Bar Rapor Nesnesi

Açıklama

Navigation Bar rapor nesnesi, nesneye ait bir sorgu sonuç listesindeki belli bir kolonun değerlerini liste şeklinde rapora getiren bir rapor bileşenidir.

Veri kaynağı olarak sorgu sonucunu baz alır. Böylelikle, ilgili sorguya ait ekstra kriterler, yetki rolleri vb özellikler de listeye yansır.

Navigation Bar nesnesi, etkileşimli raporlar hazırlarken kullanılır. Etkileşimli grafik rapor nesnesi ve rapor içinde kullanılan raporlar ile entegre çalışma özelliğine sahiptir.

İçerik

Rapora navigation bar eklemek için Rapor Tasarım aracı sol panelinde, ilgili objenin altındaki Sorgular kırılımı açılır. Bu kırılımda objeye ait tüm sorgular Navigation Bar olarak listelenmiştir. Listeye kaynak veri sağlayan sorgu sonucunu içeren Navigation Bar seçilir ve sürükle bırak yöntemiyle rapor tasarım alanına taşınır.

Navigation Bar nesnesine kaynaklık eden sorgunun sorgu sonucu koleksiyonunda obje.primarykey yani mesela GEOMAHALLE.OBJECTID kolonu yer almalıdır.

 

sys.permissionrole = Kaynak sorgunun yetkilendirmesinde bir yetki rolü tanımı varsa bu alana gelir.

scriptparams = GEOMAHALLE objesi için GEOMAHALLE.OBJECTID={T@GEOMAHALLE.OBJECTID}

emptymessage =

tagattributes=

itemtemplate = Sorgu sonuç listesindeki hangi kolonun değeri listelenecekse, itemtemplate alanına o kolonun adı {T@obje.alanadi } formatında yazılır.

Örneğin: {T@GEOMAHALLE.ADI_NUMARASI}

criteria = Sorguya tanımlı ekstra kriter varsa bu alana otomatik olarak gelir. Sorgudan bağımsız olarak rapor nesnesine de bu alanı kullanılarak ekstra kriter girilebilir.

Örneğin = geomahalle.adi_numarasi = 'BARIŞ' 

queryname = otomatik gelir.

Örneğin: StandartMahalleSorgusu

alltext = Etkileşimli rapor nesnesinde görüntülenecek olan Global Raporu çağıracak olan Link butonunda görüntülenmesi istenen metin bu alana yazılır. Global rapor kullanılmayacaksa bu alan boş bırakılır.

Örneğin: Tümü / Hepsi

netigmatype = otomatik gelir (Navigation Bar)

allowmultipleselection = True / False değer alır. True olduğunda navigation bardan birden fazla değer seçilmesi mümkün olur. False olduğunda navigation bardan sadece bir değer seçilebilir.

visible = otomatik gelir (True)


Yukarıdaki özelliklerle tanımlanmış Navigation Bar nesnesi aşağıdaki rapor ekranında solda yer almaktadır.

Sağdaki alanda ise Tümü linkine tıklandığında açılan Global Rapor görünmektedir.

allowmultipleselection = False

allowmultipleselection = True