Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aynala

Obje Seçim Aracı ile seçilen objelerin bir referans çizgiye göre aynasını (simetriğini) oluşturur.