Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dizin

Bir dizinde bulunan raster, CAD ve referans dosyalarının tek veya ayrıştırarak referans olarak eklenmesini sağlar.

Referans (Sea) Opsiyonları penceresindeki Referansları Ayrıştırıp Ekle seçeneği aktif durumda kullanılır ise; seçilen dosyalar kategori altına tek tek eklenecektir.

ÖzellikAçıklama
Taranacak DizinRaster, CAD ve referans dosyasının bulunduğu dizindir.
Dosya FiltresiYüklenecek referans verin türü seçilir.
Alt Dizinleri TaraGösterilen dizin altında taranması istenen alt  klasörler var ise onların da taranmasını ve verilerin yüklenmesini sağlar.

Referansları Ayrıştırmadan Ekleme

Referansları Ayrıştırıp Ekle