Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Geocoding

Geocoding araması ile online geocode sağlayıcı servislerden (Yandex) konumsal (ülke, il, ilçe, sokak, cadde vd.) arama yapılabilir.

Ayrıca bu pencerede arama sonrası bulunan konum satırına tıklandığında yaklaşma ölçeğinin metre cinsinden değeri tanımlanabilmektedir.