Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kategori Ekle

Kategori, referansların sınıflandırılmasını sağlar. Referanslar kategorilerin altında yer alır. Bu sayede kategoriler altlarında yer alan referanslar için bazı özelliklerin toplu verilebilmesini de sağlar.

Sağ Tuş İşlemleri

SeçenekAçıklama
Seçenek Yönet

Grafik ekranda yüklü olan herhangi bir referansın yine grafikten seçilerek düzenlenmesi için kullanılır. Ekrandan farklı kategoriler altında bulunan tüm referans türlerinin seçimi yapılabilmektedir.

Seçerek Yönet işleminde grafik ekrandan referans dosya seçildiği anda referansın düzenlenmesi için gerekli yapı ekrana gelecektir.

Limit BulKategori altında ekli olan referans türlerine göre ekranın limit bulunması sağlanır.
İşlemler

Referanslar altına ekli olan tüm referansların ekranda görünmesi veye görünmemesi işlemini topluca 'Tümünü Aç/Kapa Ctrl+A' işlemi kullanarak sağlanır.

Referanslar altında ekli tüm referans dosyaları kaydedilerek (*.SEA) farklı projelerde bu dosya kullanılabilir. Bu sayede birden fazla referans dosya ekleme işlemi için zaman kaybı yaşanmamış olacaktır.

Kategori Özellikleri

SeçenekAçıklama
AdıEklenen kategorinin referanslar altındaki görünen adıdır.
Print EdilebilirKategori altına eklenen referansların çıktıda gözlenmesini sağlar.
Obje YakalanabilirKategori altına eklenen referansların yakalanabilir olmasını sağlar.
Ölçek AralığıKategori altına eklenen referansların tanımlanan ölçek aralığında ekranda görünür olmaları sağlanabilir.
Zaman AralığıZaman Gezgini modülü için referans dosyalara tarih bilgisi girmek için kullanılır
Dönüşüm

Kategori altında yer alan referans dosyalar üzerinde orijinal veriyi değiştirmeden dinamik olarak kaydır, döndür, ölçekle, matris dönüşümü işlemlerinin yapıldığı bölümdür.

  • Kaydır: Referansın seçilen noktasından farklı bir koordinata taşınmasını sağlar.
  • Döndür: Referansın seçilen nokta sabit kalacak şekilde döndürülmesinde kullanılır.
  • Ölçekle: Referans üzerinde seçilen noktaya göre verilen büyültme oranına göre referansın ölçeklenmesi sağlanır.
  • Matris: Herhangi bir koordinat sisteminde bulunan verileri farklı bir koordinat sistemine dönüştürmek için kullanılır. Bunun için aşağıdaki menüden, istenilen matris değerleri girilerek dönüşüm işlemi gerçekleştirilir. Matris işlemi; İmar koordinatlarını, Kadastro koordinatlarına dönüştürme işleminde sık kullanılır.
    Örneğin; Lokal pafta sisteminin dönüşüm matris katsayılarıyla ülke koordinat sistemine dönüşümü gösterilebilir. Dosya bazında yapılan dönüşümle bölge için bilinen matris katsayıları (a, b, cy, cx) girilerek ülke koordinat sistemine dönüştürülmüştür.

Görünürlük Alanları

Görünürlük alanları ile referanslar topluca maskelenir. Yani sadece bir kısmı görünür ya da görünmez hale getirilebilir. Bu özellik raster referans gibi pafta kenarlarının görünmemesi gereken durumlarda çok işe yarar. Görünürlük alanları Alan Seçim Aracı(?) aracı ile oluşturulur.

 : Gösterilen sınıra göre referansa görünür alan eklemek için tercih edilir.

 : Gösterilen sınıra göre referansa görünmez alan eklemek için tercih edilir.

 : Tanımlanan görünür veya görünmez alanın iptal edilmesi için tercih edilir.