Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mimar

Mimar, operatörler yardımı ile iş akışları oluşturma, yönetme ve düzenlemede kullanılan bir uygulamadır. İş akışları ile kendi işlemlerinizi tasarlayabilir, tek bir adımda sonuç çıktıları elde edebilirsiniz. Netcad Mimar, her türlü mekansal ve mekansal olmayan veriyi kullanarak, hazır operatörler yardımıyla  ard arda oluşturulan iş akışları sonucunda, konumsal analiz ve sentez modellerinin kolaylıkla oluşturulabildiği model tasarımcısıdır.

GIS, CAD ve raster katmanlar aynı anda, aynı model içerisinde çok farklı konumsal analizler için girdi olarak kullanılabilirler.

 • Noktasal etki ve etkilenme analizleri,
 • Topografik, hidrotopografik, çevresel analizler,
 • Demografik, ekonomik ve sosyal analiz sonuçlarının mekansal yansımaları,
 • Proje katmanlarının farklı analiz yöntemleri ile bir arada değerlendirilmesi sonucu ileri seviye konumsal analizler,
 • Kentsel ve kırsal fonksiyon alanları için en uygun yer seçimleri,
 • Heyelan, çığ, taşkın, deprem ve benzeri tehlike risk analizleri,
 • Kentsel dönüşüm analizleri ..vb..Netcad Mimar ile modellenerek gerçekleştirilebilir.

 

İş akışları çalıştırılabilir durumda değil ise Mimarın durum çubuğunda belirtilir. İş akışının sol taraftaki başlangıç operatörlerinin girdileri olmamalıdır.

Mimar iş akışını çalıştırdığı zaman minimize olur ve Mimarın çalıştığını belirten bir simge görünür. İş akışı mimar dışında çalıştığı zaman diğer Netcad komutlarından bir fark olmaz.

Alt BaşlıkİşlemAçıklama


Dosya

Yeni İş AkışıYeni bir ik akışı oluşturabilmek için mevcut sayfayı boşaltır.
İş Akışı Aç/ Kaydet/Farklı KaydetKaydedilmiş Netcad Mimar iş akışı dosyalarını açar/ kaydeder/ gösterilen dizine farklı kaydeder.

 

Düzenle

Geri Al/ Yeniden YapMimar arayüzünde yapılan son işlemi geri alır/ yeniden yapar.
Kes/ Kopyala/ YapıştırSeçili operatörü bulunduğu konumdan keser/ kopyalar/ yapıştırırİş Akışı
ÇalıştırOluşturulan iş akışını çalıştırır. İş Akışları Mimar açılmadan da çalıştırılabilir. (?)
Operatörleri HizalaDağınık görünümde olan operatörleri iş akışına göre hizalar.
Özellikler

Oluşturulan iş akışında bulunan değişkenler pencere olarak açılır ve değiştirilebilir. İş akışı çalıştırılırken sorulması gereken değişkenler listelenecektir.

 Detay bilgi için tıklayın.

 

SeçenekAçıklama
Yeni KategoriOperatörleri düzenlenecek üst kategori başlığı eklenebilmektedir.
Tümünü Silİş akışı operatörlerinin kullanıcı default gelen ya da kullanıcı tarafından oluşturulan düzenleme editöründeki tüm tasarımı siler.
Varsayılanları Geri SilDefault tanımda gelen iş akışı editör tasarımını geri yükler.
Operatörler 
Tasarım 
Önizleme 
Operatör Ağacına EklenebilsinOluşturulan iş akışını Netcad kurulum dizini altına kaydedip Operatör Ağacına Eklenebilsin seçeneği ile Mimar operatörleri altına yeni bir operatör olarak eklenebilir
Popup Komutu Olarak Kullanılabilsin 
Son Komut Olarak Hatırlansın 
Değişkenleri Toplu Olarak DüzenleOluşturulan iş akışlarının operatör parametreleri editör üzerinden düzenlenebilir.
İş Akışı Ayarlarını Düzenle 
Gruplandır/Grup ÇözOperatörleri gruplar ve çözer.
Seçilen Operatörleri KilitleAynı Cins Operatörlerin tek seferde parametrelerinin değiştirilebilmesini sağlar.eğer kilitli bir operatör seçilirse Kilit Çöz seçeneği çıkar.
Operatör Ağacını Yeniden Yükle Oluşturulan iş akışının Netcad kurulum dizini altına kaydedildikten sonra operatör olarak ağaç yapısına gelmesini sağlayan işlemdir. Özellikler / Görünüm Düzenle / Başlık ile bu dizin belirlenebilir.

Mimar penceresine operatör eklemek için;

 • Ağaçta ilgili operatöre çift tıklamak,
 • Ağaçtan ilgili operatörü sürükleyerek Mimar penceresine bırakmak,
 • Arama satırında ilgili operatörü aramak,
 • Operatörün girdi ya da çıktısında sağ tuş yapmak ve uyumlu operatör ekle seçeneğini kullanmak,
 • Kopyalanan Operatörü/İş Akışını yapıştırmak yeterlidir.

 

Mimar penceresine eklenen operatörler daha sonra uyumlu çıktı, uyumlu girdiye sürükle bırak ile bağlanarak birbirine bağlanırlar. Eğer bağlantı uygun ise; yeşil, değil ise; kırmızı olacaktır.

Birden fazla girdi alabilen operatörlerde her girdinin tipi farklı olabilir. Bağlantı kurma aşamasında operatör otomatik olarak bütün bağlantıları gösterecektir.

Her operatörün parametreleri vardır. Bu parametreler genel olarak tasarım safhasında operatöre çift tıklayarak açılır. Alternatif olarak sağ-tuş Düzenle de kullanılabilir. Bir iş akışı çalıştırıldığı zaman bütün parametreleri sorulacaktır. Bu çoğu zaman gereksiz ve de rahatsız edici bir durum oluşturabilir. Sorulacak parametreleri İş Akışı Özelliklerden seçebilirsiniz. Sorulmayanların değeri operatör içinde verilen değer varsayılacaktır.