Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Netcad Arama Motoru

Netcad üzerinde aktif olan projenin CAD ve spatial verileri üzerinde arama gerçekleştirilerek tüm detaylara ulaşılabilir.

Örneğin; imar planı içerisinde adı bilinen bir parsel Netcad Arama Motoru ile grafik ekranda bulunabilir ve özellikleri sorgulanabilir. 'Git' seçeneği ile ekranda bulunan kayda yaklaşılır.

Veritabanı içerisinde tanımlanmış olan spatial veriler üzerinde de detaylı arama işlemleri gerçekleştirilebilir.

Örneğin; veritabanı içerisinde bulunan JEOLOJI tablosu içerisinde ki, YAŞ kolonu altında bulunan KUVATERNER aratıldığında, spatial arama sonuçlarında KUVATERNER yaşına sahip litolojik alanlar görüntülenecektir.

Arama işlemi sonrasında bulunan sonuçlar altında bulunan yazım üzerine çift tıklandığında verilere yaklaşılır.

Arama sonrası oluşan listenin sıralaması değiştirmek için sağ tuş sıralama işlemleri kullanılır. Ayrıca sorgu listesinden istenilen kolon çıkartılabilir ve Netcad 7 | Obje Özellikleri seçeneği ile objenin özelliklerine ulaşılabilir.

Arama işlemlerinizde, yazı objelerinizin içerisinde +, -, = vb. süzgeç karakterleri varsa (örneğin; 2+950.00), bu objeleri bulmak için, süzgeç karakterinden sonra tırnak ( ' ) işareti kullanılmalıdır.

Örneğin; 1+900 yazı objesi aranmak istendiğinde, aranacak veri 1'+900 olarak girilmelidir.

Diagram not found. This diagram is linked to a page or attachment that has been deleted.
 

SeçenekAçıklama
Liste

Arama sonuçlarının kart veya grid yapısında gözlenmesini sağlar.

 Görünüm Tipleri
Kart Görünümü
Grid Görünümü
Yazdır

Arama sonuçlarının yazdırılması için kullanılır. Önizleme penceresinde sonuçların çıktıya göndermeden önce ayarlamalarını yapılabilir. Dosya bölümünde sonuçların farklı formatlara dönüştürülmesine imkan sağlamaktadır(Pdf, Html, Excel vb.).

 Önizleme

Süz

Arama sonuçlarına filtre uygulamak için kullanılır. Süzgeç uygulama işleminin detayları için (?)

 Süzgeç Penceresi

SonuçGeçerli pencere sınırlarının içerdiği sonuçların gösterilmesi için kullanılır.
TemizleArama sonucu oluşan listenin temizlenmesini sağlar.
CAD/GIS Netcad Arama Motoru ile hem CAD hemde GIS yapısındaki projelerde arama yapılabilmektedir. Yapılan arama sonrası bulunan CAD ve GIS yapısındaki obje sayılarını gösterir. Seçime göre arama sonuçları listelenir.

Gelişmiş Arama

Netcad Arama Motoru kullanılarak gerçekleştirilecek arama işlemlerinde metin, obje ve tabaka bazlı filtrelerin uygulanması mümkündür. 

SeçenekAçıklama
 Arama Metni

Küçük/Büyük Harf Duyarlı: Arama metnin büyük veya küçük harfe duyarlı olması isteniyor ise aktif durumda kullanılmalıdır.

Kelimenin Tamamı Uysun: Aranan metnin tam uyum sağlaması durumunda sonuçlarda yer alması isteniyor ise aktif durumda kullanılmalıdır.

Obje Filtresi Arama işleminin hangi obje tiplerinde yapılması isteniyor ise bu objeler aktif duruma getirilir.
Katman Filtresi Arama işleminin hangi tabakadaki objeler üzerinde yapılması isteniyor ise bu tabakalar aktif duruma getirilir.

 

  • No labels