Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Paralel

Paralel işlemi çizgisel objelerin (?) paralelini oluşturur.

ÖzellikAçıklama 
Paralel AlStandart paralel alma işlemidir.
Çoklu Doğruları Parçala

Çoklu doğruların her bir parçasının paralelinin ayrı ayrı oluşturulabilmesini sağlar.

 

 

 

Tabakası AynıParalel objenin aktif tabaka yerine paraleli alınan objenin tabakasında oluşmasını sağlar.

Hattipi AynıParalel objenin aktif hattipi yerine paraleli alınan objenin hattipinde oluşmasını sağlar.

Kalınlığı AynıParalel objenin paraleli alınan objenin kalınlığında oluşması sağlanır.

Ters/DüzParalel objenin paralin alınanın ters yönünde oluşması sağlanır.

Köşeler YuvarlakParalel alma sonucu oluşan objenin köşeleri yuvarlatılacaktır.

Asıl Çizgiyi SilParalel alma işleminden sonra paraleli alınan obje silinecektir. Bu işlem paralel kaydırmaya denk düşer.

Kotları Modelden AlParalel alınacak olan obje için kotların model üzerinden okunmasını sağlar.

Paralel alınan çizgi veya çoklu doğrular birbirini takip ediyor ise paralel çizgiler de birbirini takip edecek şekilde otomatik olarak düzeltilirler.

Bazı objelerin paraleli kendi cinsinden olamaz. Örneğin; yumuşatılmış eğrilerin paraleli matematiksel olarak yumuşatılmış eğri olamaz. Bu nedenle paralel obje çoklu doğruya çevrilir. Spiral objeleri için de benzer durum söz konusudur. Matematiksel olarak spirallerin paraleli spiral özelliği taşımaz. Bu nedenle spiraller de çoklu doğruya çevrilirler.

Pafta ve Kutu (?) objelerinin komşuları bu araç ile oluşturulabilir. Komşu pafta oluşturmak için, paralel mesafe değerinin sıfır girilmesi ve seçeneklerin ise pasif olması gerekmektedir.

 

 

 

3D Ekranında Paralel Alma

3D grafik ekranında objelerin paralellerini oluşturmak için kullanılan özelliktir.

İşleme girildiğinde açılan pencerede; paralel alınacak mesafe ve yön (X, Y, Z) seçimi yapılır. Mesafe ve yön seçimi yapıldığında obje ön izlemesi 3D ekranında otomatik olarak görüntülenecektir.

Mevcut X, Y ve Z yönlerinin tersi yönlerde paralel alınmak istendiğinde mesafe bölümüne (minus) değer girişi yapılmalıdır.

Mesafe bölümünün yanında bulunan cetvel işaretine tıklandığında, ekrandan 2 nokta seçimi ile serbest mesafe değeri alınabilir.