Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Personal Geodatabase

Personel Geodatabase dosyalarını projelere referans olarak eklenmek için kullanılır.

Personal Geodatabase özellikleri Spatial Referanslar (?) ile tamamen aynıdır. Bu katman üzerinde spatial referanslarda sağlanan tüm işlemler gerçekleştirilebilir.