Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Semboloji

Semboloji panelinden Çizgi Tipleri ve Fontları seçebilirsiniz.

Hat Tipleri

Netcad ile birlikte pek çok çizgi tipi gelir. Bu çizgi tipleri, çizgisel ve alansal objeler atanabilir. Netcad ile NETPLOT.LIN dosyası standart çizgi tiplerini içerir. Farklı uygulamalardan farklı tipler gelebilir(PLAN.LIN , ATIKSU.LIN gibi).

Semboloji paneli üzerinde sağ-tuş "Dosyadan Yükle" ile farklı bir çizgi tipi dosyası yüklenebilir. *.LIN dosyaları Netcad dizini altında aranırlar. Hat tipi adı ile kolaylık filtreleme yapılabilmektedir.

Çizgi Tipleri uygulamadan uygulamaya ve ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. İhitiyaç duyduğunuz çizgi tiplerini tasarlayabilirsiniz. Çizgi tiplerinin tasarımı için

Yeni Hattipi Tasarımı

 Yeni Hatitpi tasarımı için;

 • C:\Netcad7\LTYPES klasörüne girilir.
 • Düzenleme yapılacak hattipi dosyası sağ tuş Birlikte Aç işlemi kullanılarak Not defterinde açılır (Örn: MSNETPLOT.LIN).
 • Düzenleme yapılacak hattipi seçilir veya yeni tasarımı için alt satıra geçilir. (Örn: DL DENEME
 • DL DENEME 3 25.000 5.000 1129.000 20.000
  • DL=Her cizgi tipi başında bulunması gerekli kod.Bunun bir çizgi tipi tanımı olduğunu belirtir. 
  • DENEME=Çizgi tipinin ismi 
  • 3=Kaç (Elemandan) parçadan oluştuğu.
  • 25.000=Toplam uzunluğu.
  • 5.000=5 metrelik düz bir çizgi. 
  • 1129=129 nolu sembol yatay aynalanarak yerleşecek ve orjinaline oranı 1 olacak.
  • 20.000=10 metrelik düz bir çizgi.
 • Düzenlemeler sonrasında dosya kaydedilir.
 • Netcad açılarak Semboloji bölümünden sağ tuş fonksiyonuyla MSNETPLOT.LIN dosyası seçilir.
 • DENEME hattipi seçilerek çizim gerçekleştirilebilir.

 

Fontlar

Netcad farklı font tiplerini destekler. Semboloji paneli üzerinde sağ-tuş ile sistemde yüklü TrueType fontlar arasından seçim yapabilirsiniz. Sağ-tuş yazı işlemi ile seçili fontta(aktif font) yazı yazabilirsiniz(Giriş/Yazı).

F1 fontu Netcad' e ait bir fonttur ve TrueType değildir.