Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Shape Referans

Shape dosyaları Referanslar altına Shape Referans işlemi ile eklenebilir. Eklenen Shape Referans dosya özellikleri Spatial Referans (?) özellikleri ile aynıdır. Referans üzerinde Etiket (?), Tematik (?), Rapor (?) veya Tampon (?) işlemleri yapılabilmektedir.

Shape Referans işlemi ile eklenen tablo üzerinde Düzenlemeye Başla/Bitir (?) işlemi aktif gözlenmeyecektir. Eğer bu özelliklerin de kullanılması isteniyor ise öncelikler Shape verinin Veritabanı Yönetiminden Netcad - GeoSpatial tanımı ile açılması gerekmektedir. (?)