Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Spatial Referans

Spatial Referans, GIS katmanlarının eklendiği referansdır.

İstenilen öznitelik alanları üzerinden sorgulama, tematik yapmak, dinamik etiket üretme gibi işlemler yapılabilir. Bu referanslar aynı zamanda tablo olarak da görüntülenebilir.

Projede Spatial Referans ya da Bağlantı

Bulunmuyorsa
Projeye Yeni Bağlantının (?) eklenmesi gerekmektedir.

 

Bulunuyorsa

Bu durumda Bağlantı Yöneticisi penceresi açılır ve var olan spatial tablolardan seçim yapılması istenir. Aynı anda çok sayıda tabloyu işaretlenerek tümünün referans olması sağlanır.

Eğer seçilen bağlantıda spatial tablo yok ise liste boş gelir. Veri tabloları geometri özelliği bulundurmadığından bu pencerede görülmez.

Netcad GIS, 'on-the-fly' projeksiyon dönüşümünü destekler. Bu nedenle coğrafi projeksiyonda bir Türkiye verisi ile UTM 6 derecelik bir 1/25000 lik pafta ya da UTM 3 derecelik kadastro paftası aynı ekranda ve doğru yerlerinde görünebilir. Projeksiyon konuları için (?) 

Netcad GIS aynı tabloyu çok kez eklenebilir. Bu sayede aynı tablonun farklı tematik ve etiketli durumlarını farklı katman yapılabilir ya da tablo süzgeci oluşturup sadece belli kayıtların gelmesini sağlanabilir.

Örneğin; birine tampon uygulayıp etki alanlarını göstermek istenebilir. Bu referansların tümü aynı tablo kaynağına bağlı olacaklardır ve kayıt ekle/sil/değiştir işlemlerinden aynı anda etkilenecektir.

Veritabanı Yönetim (?) aracı ile tablolar arasında ilişkiler ve özet sanal kolonlar gibi tanımları yapabilirsiniz. Bu tanımlar raporlama, sorgulama ve tematik gibi yetenekleri arttıracaktır.

Liste GörünümüSpatial tabloların Bağlantı Yöneticisi altında liste yapısında gözlenmesini sağlar.
Sıralama (A>Z veya Z>A)Spatial tabloların adına göre alfabetik sıralanması sağlanır.
FiltreSpatial tablo adına göre filtre tanımlanabilmektedir. Genellikle çok fazla sayıda spatial tablo bulunan bağlantılarda tabloların rahat seçilmesini sağlar.