Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

XYZ Sor

Nokta Seçim Aracı (?) ile gösterilen koordinata ait bilgiler verilir. Sorgu sonucunda 2.projeksiyonda koordinat bilgileri de raporlanır. Aynı zamanda eğer Türkiye üzerinde bir nokta ise 3 veya 6 derecelik pafta adını verecektir. Pafta adı ekranda sorgu sağlanan ölçeğe göre otomatik belirlenir. Paftaya adı üzerine tıklayarak paftayı ekle işlemi ile eklenebilir.

Sağ-tuş menüsü ile koordinatlar kopyalanabilir.

Netcad 7.6 GIS

Yükseklik bilgisi içeren raster veriler üzerinde XYZ Sor işlemi kullanılır ise; sorgulanan noktanın kot değeri de sorgulanmış olacaktır.


Bu özelliğin aktif duruma gelebilmesi için; Netsurf (?) lisansına ihtiyaç duyulmaktadır.