Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Netcad Canlı Eğitimlere Nasıl Katılabilirim?

Sınıfları ekranlarınıza taşıyan Netcad Canlı Eğitimleri sayesinde artık internetin olduğu her yerde eğitim alabileceksiniz. Bu yenilikçi sistemden faydalanabilmek için SLA Hizmet paketine sahip olmanız gerekmektedir.

Katılmak istediğiniz eğitimlerin her biri için    platformu içerisinden giriş sağlayabilir ve belirtilen gün ve saatte eğitimdeki yerinizi alabilirsiniz. Üstelik bu canlı eğitimler esnasında eğitmene sorular sorabilecek hem görüntü hem de ses ile interaktif katılım sağlayabileceksiniz.

Canlı eğitimlere katılım sağlayabilmek için aşağıda yer alan işlem adımlarından faydalanabilirsiniz.

 Eğitimlere Nasıl Katılabilirim
 • Canlı Eğitim Takvim'nde gün ve saatte Derse Katıl butonuna basılır.
 • Gelen pencerede Microsoft Teams uygulamanız bilgisayarınızda yüklü değil ise Bunun yerine web de izleyin alanına girilir.

 • Açılan pencerede Microsoft Teams hesabınız ile giriş yapabilir veya hesabınız yok ise anonim olarak katılın alanına tıklayarak eğitime giriş sağlanır.

Canlı Eğitim Takvimi

Eğitim TarihiEğitim SaatiEğitimEğitimin KoduEğitimin BağımlılıklarıDerse Giriş
17.02.202115.00-17.00

3B | İmar Dağıtım Dersi

 İçerik
 1. Tapu Sözel Verilerinin Aktarılması
 2. Kadastro Kayıtlarının Aktarılması
 3. İmar Kayıtlarının Aktarılması
 4. İmar ve Kadastro Kayıtlarının Düzenlenmesi
 5. İmar Dağıtım İşlemleri
 6. Dağıtım Sorguları ve Raporlar 
3B3A


24.02.202115.00-17.00

4A | Kamulaştırma Dersi

 İçerik
 1. Netkamu Projesi Oluşturma ve Proje Hazırlık İşlemleri
 2. Sayısallaştırma İşlemleri
 3. Tapu Sözel Verilerinin Aktarılması
 4. Güzergah Bilgilerinin Oluşturulması
 5. İfraz Alanlarının (ABC) Belirlenmesi
 6. Parsel Bilgilerinin Düzenlenmesi ve Dengeleme İşlemleri
 7. Kamulaştırma Projelerinin Çıktıya Hazırlanması
 8. Beyannameler ve Kamulaştırma Raporlarının Hazırlanması
4A

1A

3A

03.03.202115.00-17.00

4B | ENH Kamulaştırma Dersi


 İçerik
 1. ENH Projesi Oluşturma ve Proje Hazırlık İşlemleri
 2. Sayısallaştırma İşlemleri
 3. Tapu Sözel Verilerinin Aktarılması
 4. Güzergah Bilgilerinin Oluşturulması
 5. Direk Bilgilerinin Oluşturulması ve Otomatik Düzenleme İşlemleri
4B

1A

3A

10.03.202115.00-17.00

5A | Şehir Planlama Uygulamaları Dersi

 İçerik

İmar Planlarının 3194 Sayılı İmar Mevzuatına Göre Oluşturulması

 1. Proje Parametrelerinin Oluşturulması ve Nüfus Bilgilerinin Hesaplanması
 2. Referans Verilerin Projeye Eklenmesi
 3. Plan Sayısallaştırma ve Düzenleme İşlemleri
 4. Plan Fonksiyon Alanlarının Tanımlanması
 5. Yapılaşma Hesapları ve Semboloji Tanımlamaları
 6. Donatı Kontrolleri
 7. Planların Çıktıya Hazırlanması ve Raporlamalar


Yerleşilebilirlik Analizi (Analiz & Sentez)

 1. Temel Topografik Analizler (Rölyef Haritası, Eğim, Bakı, Yükseklik Analizleri)
 2. Sentez İş Akış Modelinin Oluşturulması
 3. Topografik Yerleşilebilirlik Sentezinin Oluşturulması
5A1A

17.03.202115.00-17.00

6A | Temel Yol Projelendirme Dersi

 İçerik

Yatay ve Düşey Güzergah Tanımları

 1. Proje Oluşturma ve Parametre Girişleri
 2. Güzergah Tanımlama ve AASHTO Standartlarına Göre Kontroller
 3. Enkesit ve Profil İşlemleri
 4. Kırmızı Kot Tanımları ve Düşey Kurp Hesapları


Platform Oluşturma, Şev Tanımları ve Hacim İşleri

 1. Platform Tasarımı
 2. Standart Şev Tanımları ile Platform Kesitlerinin Üretilmesi
 3. Duvar ve Otokorkuluk Tanımları
 4. Hacim Hesapları ve Brükner Dengelemesi


Proje Çıktılarının Hazırlanması

 1. Plan Profil Paftalama
 2. Enkesit Çizimi
 3. Hacim Hesap Sonuçları
 4. Kroki Çıktıları (Yatay, Düşey, Dever Krokileri)
6A

1A

1C

24.03.202115.00-17.00

6B | İleri Seviye Kavşak Projelendirme Dersi

 İçerik

Kavşak Güzergahları ve Rakortman Tanımları

 1. Kavşak Güzergahlarının Tanımlanması
 2. Dever Tanımlama İşlemleri
 3. Rakortman Tanımlama İşlemleri
 4. Serbest Dever Tanımlama İşlemleri

Siyah ve Kırmızı Kot İşlemleri

 1. Modelden Enkesit Alma İşlemleri
 2. Alınan Enkesitler Üzerinde Plankote Noktalarının Detay Tespiti
 3. Düşey Tanım İşlemleri

Anayol Platform Tasarımı

 1. Platform Tasarımı
 2. Şev Tanımları ile Platform Kesitlerinin Üretilmesi
 3. Yol Modelinin Üretilmesi


Bağlantı Yollarının Eş Kotlar ile Entegrasyonu

 1. Kot Okuma İşlemleri
 2. Dever İşlemleri
 3. Platform Tasarımı
 4. Kesitlerin Üretilmesi
 5. Yol Modelinin Üretilmesi


6B

1A

1C

6A

31.03.202115.00-17.00

7A | Kazı Planı Tasarımı Dersi 

 İçerik
 1. Projeye Ait Kazı Tabanlarının Kotlarının Belirlenmesi
 2. Kazı Tabanlarının Şev Bağlantılarının Yapılması
 3. Kazı Tabanlarının Şev Geçişlerinin Birbirine Bağlanması
 4. Uygulama ve Kırmızı Kot Üretme İşlemleri
 5. Prizmatik ve Enkesitler Yöntemleri ile Hacim Hesapları
 6. Enkesit Çizim İşlemleri
7A

1A

1C

 • No labels