Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nokta Bilgisi

Haritada seçilen noktanın bilgisini almaya yarar. Tüm katmanlar için ya da katman bazlı (Sadece Mahalle) sorgulama yapılabilir.

Tıklanan noktada yeralan katmanlar için değil de sadece bir katman için Örneğin yapı katmanı için sorgu yapılmak istendiğinde

  • CTRL ile Nokta bilgisi alma butonu tıklanır.
  • Açılan arayüz den sorgulanmak istenen katmanın üzerine gelinir .
  • Harita üzerinde bir nokta seçilir.

Daha Fazla içerik

CTRL ile açılan pencerede yer alan ikonlar Netcad tarafında katmana tanımlanan ikonlardır.

Workspace hazırlama veri sözlüğü işlemleri için Sorgu Katmanlarını Hazırlama sayfası ziyaret edilmelidir.

Diagram not found. This diagram is linked to a page or attachment that has been deleted.

Sorgu sonucunda sol panel açılır ve tıklanan noktaya ait bilgiler sol panelde görüntülenir.

Diagram not found. This diagram is linked to a page or attachment that has been deleted.

 

 

 

  • No labels