Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Netigma 5.1.0 Yenilikleri

09/2019

Amaç

Bu dokümanda, Netigma 5.1.0 sürümleriyle getirilen yenilikler tanıtılmaktadır.

İçindekiler

Geometri Sorgu Editörü’nde WorkSpace Parametresi

Netigma, bilindiği üzere, birden fazla WorkSpace tanımı ile çalışabilmektedir. Bununla birlikte Netigma 5.1.0 sürümüne kadar veri tipi Geometri olan alanlar için Sorgu Editörü yalnızca varsayılan (default) WorkSpace tanımı ile çalışabiliyordu. Netigma 5.1.0 sürümü ile birlikte Sorgu Editörü’ne WorkSpace parametresi eklenmiştir. Buna göre WorkSpace parametresi ile hangi WorkSpace tanımı belirlendiyse ilgili sorgu için o harita çalışacaktır.

Sorgu Editörü tanımı yapılırken ilgili parametreye değer olarak herhangi WorkSpace tanımı atanmazsa uygulama daha önce olduğu gibi varsayılan (default) WorkSpace tanımı ile çalışmaya devam edecektir.

Ana Sayfa’da Widget Yetkilendirmeleri

Kullanıcıların takip ettikleri süreçlere ilişkin verilere Ana Sayfa üzerinden hızlı şekilde ulaşabilmektedirler. Ayrıca her kullanıcı Ana Sayfa üzerindeki widget’ları kendi yetkileri dahilinde görmektedirler. Bir kullanıcının bir obje üzerinde yetkisi yoksa o objenin kullanıldığı widget’lara da ulaşamamaktadırlar. Bu durumda kullanıcı yetkisi olmayan objelerle hazırlanmış widget’ların yerinde aşağıdaki görseldeki gibi bir uyarı ibaresi görmekteydiler.

Bahis konusu durum herhangi bir hataya sebep olmamakla birlikte kullanıcı için kullanım zorluğu oluşturmaktaydı. Netigma 5.1.0 kapsamında yapılan geliştirme ile, ilgili kullanıcının üzerinde yetkisi olmayan objelerle hazırlanmış widget’ları hiç görmemesi için gerekli geliştirmeler yapıldı. Bu sayede daha basit bir kullanıcı deneyimi sağlanmış oldu.

 

Otomatik Doküman Üretiminde Güncellemeler

Netigma içerdiği objeler, sorgular, formlar, raporlar vs. ile ilgili olarak otomatik bir doküman üretim altyapısına sahiptir. Netigma 5.1.0 sürümü ile birlikte üretilen doküman üzerinde güncellemeler yapılmıştır.

 Yapılan çalışma kapsamında tanımlı objeler için üretilen içeriğe iki yeni bilgi eklenmiştir. Buna göre her bir obje raporlanırken ilgili objenin temsil ettiği tablonun adı ilgili tablonun en üstünde gösterilmeye başlanmıştır. Ayrıca tabloya yeni eklenen ilk kolonda da ilgili kolonun Görüntüleme Adı gösterilmektedir. İlgili alanlar aşağıdaki görselde listelenmiştir.

Türk Telekom Altyapısı ile Kısa Mesaj Bildirimleri

Netigma kısa mesaj bildirimlerini Turkcell altyapısı ile gönderebilmektedir. Netigma 5.1.0 sürümü kapsamnda yapılan çalışmalar ile kısa mesaj bildirimlerinin Türk Telekom altyapısı üzerinden de yapılabilmesi sağlanmıştır. Kısa mesaj gönderimleri ile ilgili detaylara şu linkten ulaşılabilir: SMS İşlemi

Görsellik ve Kullanıcı Deneyimi İyileştirmeleri

Netigma, 5.1.0 sürümü ile birlikte görsellik ve kullanıcı deneyimi iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında yapılan güncellemelerden bazıları aşağıda kısaca anlatılmıştır:

 • Kullanıcı arayüzü üzerinden sorgu sonucu düzenlenirken objeler altındaki kolonların toplu olarak seçilmesine ya da işaretlerinin toplu olarak kaldırılmasına yönelik olarak UX deneyimi çalışması yapıldı.

 • Rapor tasarım aracında, tasarım yapılırken ilgili alanlara daha kolay ulaşılabilmesi için sol taraftaki panele arama alanı eklenmiştir.

 

 • Netigma ile Harita üzerinde yapılan sorgulamalardan sonra Harita Kaydet başlıklı panel kullanılarak ilgili sorgu kayıt altına alınabilmektedir. Bununla birlikte kayda verilen isimle ilgili bir kontrol yoktu ve aynı isim birden fazla harita sorgusuna aynı zamanda verilebiliyordu. Bu da kayıtlı harita sorgularında karışıklığa neden oluyordu. Netigma 5.1.0 kapsamında yapılan çalışma doğrultusunda kayıt adı için mükerrerlik kontrolü yapılmaya başlanmıştır. Bu sayede aynı ismin birden fazla sorguya verilmesi engellenmiştir. 

 • Harita sorgularının kayıt alınması ile ilgili olarak yapılan çalışmalardan bir diğeri de tematiklerle ilgilidir. Eğer harita üzerinde tematik de alındıysa bu bilgi de artık kayıt altına alınabilmektedir. Şöyle ki;

  Harita üzerinde bir sorgulama yapıp ilgili sorgu sonucu kaydedilmek istendiğinde kayıt işlemi için gerekli bilgilerin girildiği ekranın başlığı “Sorgu Sonucunu Kaydet” şeklinde gösterilmektedir. 

Eğer harita üzerinde tematik de varsa bu durumda harita bilgisi kaydedilmek istendiğinde ilgili ekranın başlığı “Tematik Sonucunu Kaydet” olarak gösterilecektir. 

 

Ayrıca yapılan harita kayıtları kayıt altına alınan bilginin tipine göre farklı ikonlarla gösterilmektedir. İlgili ikonlar aşağıdaki görsel üzerinde işaretlenmiştir.

 • Özellikle veri girişlerinde daha kullanıcı dostu bir arayüz sunmak adına enter tuşu ile bir sonraki kontrole geçilebilmesi sağlanmıştır. Bu kullanıma göre form üzerindeki son obje üzerinde enter tuşuna basıldığında kontrol Kaydet tuşuna geçmekte ve kaydetme işlemi gerçekleşmektedir. Bu sayede kullanıcı fare kullanmak durumunda kalmadan veri giriş operasyonlarını hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmektedir.
 • Netigma Developer’da Sorgu tanımları sayfasında Grid Özellikleri başlığı altında detay sorguları listelenirken sadece sorgu ismi gösterilmekteydi. Bu sebeple aynı ya da benzer isimli sorgulardan hangisinin hangi objeye ait olduğunu anlaşılmıyordu ve kullanımda zorluklara sebep oluyordu.

  Netigma 5.1.0 ile yapılan çalışma kapsamında sorgu isminin bağlı olduğu obje ismi ile birlikte sorguadi (objeadi) gösterim formatına  uygun şekilde listelenmesi sağlandı.

 

 • Dashboard sayfasındaki işlemlerin gösterildiği liste işlevlerine göre gruplandırılarak ve ayraçlarla daha anlaşılır hale getirilmiştir.

 • Gelişmiş Sorgu Tasarlayıcı’nın daha verimli kullanımına yönelik olarak iyileştirme çalışmaları yapıldı. Bu çalışmaya istinaden, sorgu kriteri seçim listelerinde obje_gosterim_adi.kolon_gosterim_adi şeklindeki gösterim şekli değiştirildi. Bunun yerine kolon_gosterim_adi (kolon_adi) formatı gösterimine geçildi. Ayrıca listedeki bilgilerin gösterim adına göre sıralanması sağlandı. 


 • Genel Arama sonuçlarının listelenmesinde gösterilen harita butonlarının dizaynı değiştirilmiştir. Liste sonucuna ilk gelen WorkSpace için bir tane harita butonu yerleştirilmiş, bu butonun hemen yanına da geri kalan tüm WorkSpace isimlerin listelendiği bir açılır liste yerleştirilmiştir. Ayrıca uygulama içinde tek bir harita gösteriliyorsa ilgili WorkSpace listesini açan butonunun gösterilmemesi sağlanmıştır. 


 

Diğer Güncellemeler

 • Netigma Web Api ile sorgu sonuçlarının geoJSON formatında alınabilmesine yönelik yapılan çalışmalar
 • Performans iyileştirme çalışmaları
 • Kurulum iyileştirme çalışmaları
 • Hata giderme çalışmaları